Pan z pewnością musi wysłuchać modlitw tego, kto dla Jego miłości stale walczy z miłością własną.

św. Magdalena di Canossa
07/11/17
Refleksje z Adwentowych dni skupienia …