Czujność i uwaga względem dziewcząt jest działaniem wystarczającym, by owocnie słuchać Mszy świętej.

św. Magdalena di Canossa
07/11/17
Refleksje z Adwentowych dni skupienia …