kanosjanki

Nabierz odwagi, zawierz się Panu, proś, by On mówił do serc sióstr, zanim ty do nich przemówisz. Staraj się zachować pokój w duszy ażeby siostry go nie utraciły - ty znoś cierpliwie i ukrywaj ich wady. Буть відважним, довіряй Господу. Проси Його щоб Він говорив до сердець сестер раніше як ти до них говоритимеш. Намагайся зберігати спокій у дусі щоб сестри його не втратили – ти буть терпелива і прикривай їхні слабкості.

św. Magdalena di Canossa
Do św. Magdaleny di Canossa

Za wstawiennictwem świętej Magdaleny di Canossa

I

Boże, Ojcze dobroci, który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość,
wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa jako służebnicę ubogich;
spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko i służyli ubogim oraz maluczkim
w duchu miłości i pokory. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Magdaleno di Canossa – módl się za nami.

II

Skieruj dobrotliwie Twój wzrok, o Panie, na nasze obecne potrzeby i zmartwienia,
a za wstawiennictwem Twej wiernej służebnicy, św. Magdaleny di Canossa,
spraw, abyśmy odnowieni na duszy ustawiczną kontemplacją
Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej,
mogli zostać wysłuchanymi. Amen.
Nasza Matko Założycielko – módl się za nami.

III

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty dałeś Twojej wiernej służebnicy, świętej Magdalenie naszej Matce i Założycielce,
łaskę uczestniczenia w miłości Chrystusa, twojego Syna a naszego Zbawiciela.
Za jej wstawiennictwem wlej w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona,
chwalić Cię całym życiem, kochając i służąc  Jezusowi Panu w naszych braciach.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IV

Ojcze nasz niebieski, który w niebie koronujesz zasługi wiernie Tobie służących na ziemi, okaż nam koronę,
której udzieliłeś Magdalenie di Canossa, wysłuchując za jej wstawiennictwem naszej pokornej modlitwy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego a nasz Panie, który obiecałeś radość nieba tym, którzy Ci będą służyć
w Twych najmniejszych braciach. Zechciej udzielić nam łaski, o którą Ciebie prosimy poprzez wstawiennictwo tej,
która całe swe życie angażowała się w służeniu braciom, a członkinie swego charytatywnego Zgromadzenia
z upodobaniem nazywała Służebnicami Ubogich.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Duchu Święty, niewypowiedziana miłości Ojca i Syna, czyniący cuda łaski, przez tę żarliwą miłość, jaką wlałeś
w serce Twej  wielkodusznej uczennicy, Magdaleny di Canossa, pomnóż w nas za jej wstawiennictwem Twoje łaski
i udziel nam tego, o co Cię prosimy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Najświętsza Maryjo, Matko Bolesna, której Magdalena di Canossa pokornie oddała swoje Zgromadzenie, wyproś nam
ducha wiary, nadziei i miłości, którym była ożywiona Twoja służebnica, teraz, z Bożej dobroci, Twoja towarzyszka w niebie,
i spraw, aby nasze pokorne błagania zostały przez Pana Boga dobrotliwie przyjęte.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

I dzień - 29 kwietnia Mówi Magdalena: "Błagam serdecznie Boga, aby zechciał wypełnić swym Duchem was wszystkie, które obecnie żyjecie, a także te, które w przyszłości wstąpią do tego naszego Zgromadzenia". P. Łaska rozlała się na twym obliczu, W. dlatego Bóg pobłogosławił tobie na wieki. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. II dzień - 30 kwietnia Mówi Magdalena: "Obiecuję wam, że będę o was bardzo, ale to bardzo pamiętać i, dopóki nie zobaczę was w pełnym "posiadaniu" Boga, nie przestanę się za was wszystkie modlić. Błagam was, pracujcie z żarliwością w winnicy dobrego Boga". P. Pan Bóg wybrał ciebie i bardzo umiłował, W. dał ci zamieszkać w swoim przybytku. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. III dzień - 1 maja Mówi Magdalena: "Och, jakże będziecie uradowane, moje drogie Siostry, w momencie waszej śmierci, jeżeli w życiu całym sercem szukałyście waszego Oblubieńca Jezusa i jedynie Jego chwały". P.Otrzymałaś od Boga błogosławieństwo i zbawienie, W. Ty, która zawsze szukałaś Boga. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za na nami. IV dzień - 2 maja Wzywa Magdalena: "Kochajcie, o ukochane Siostry, wasze Reguły, jako, że wszystkie, bez żadnego wyjątku, skierowane są ku waszemu większemu dobru duchowemu, na chwałę Bożą i na pożytek bliźnim". P. Sprawiedliwi zajaśnieją w chwale Bożej, W. będą w radości wszyscy Jego wierni. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za na nami. V dzień - 3 maja Pisze Magdalena: "Wybierajcie, moje drogie Siostry, drogę krótką i pewną, aby dotrzeć do Nieba, czyli drogę posłuszeństwa". P. Kto przestrzega i naucza przykazań Pańskich, W. ten będzie wielki w Królestwie niebieskim Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. VI dzień - 4 maja Magdalena zaprasza: "Wielkie serca i nie obawiajcie się pozostawienia, w duchu posłuszeństwa, jakiegokolwiek dobrego dzieła i podjęcia jakiegokolwiek innego, bez względu na to, jak bardzo trudnym i gorzkim mogłoby się ono wydawać waszym zmysłom. Pan Bóg z pewnością będzie wam towarzyszył, a wy na końcu odniesiecie chwalebne zwycięstwo". P. Pan przyoblekł ją w radość, W. włożył Jej na głowę wspaniałą koronę. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. VII dzień - 5 maja Magdalena mówi: "Wzywam was, moje drogie Siostry, abyście miłowały pokorę, każda uważając się za ostatnią w domu, co więcej, tak jakby każda była pełną szacunku służebnicą waszych Sióstr, okazując jedna względem drugiej wielki szacunek, serdeczność i miłość". P. Po tym poznają, że jesteście Moimi uczniami, W. jeżeli macie miłość jedni względem drugich. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. VIII dzień - 6 maja Magdalena wzywa: "Polecam wam, jak mogę, mych umiłowanych ubogich. Starajcie się, w imię miłości, aby wszyscy dotarli pewnego dnia do radowania się Bogiem, a to dzięki waszemu świętemu nauczaniu, dzięki modlitwom, miłości i trudom, zawsze jednak kierowane posłuszeństwem względem waszych Przełożonym". P. Kto miłuje ubogich, ten będzie błogosławionym, W. Kto wierzy w Pana Boga, przyjmuje ich w Jego Imię. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. IX dzień - 7 maja Magdalena mówi: "Żegnajcie, moje drogie Siostry, pozostawiam was wszystkie w Niepokalanym Sercu Maryi Bolesnej, naszej umiłowanej Matki. Pragnę, aby Bóg  rozpalił wasze serce swą świętą i boską miłością. Żegnajcie raz jeszcze, do zobaczenia w Niebie". P. Święci radują się w chwale, W. w Domu Bożym śpiewają z radości. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami.
Więcej