kanosjanki

Zobaczcie, co może zrobić moja Madonna! Niech moja droga Durini odłoży skrupuły, że ja zbyt mocno ją kocham. Nawet gdybyśmy stały się prochem dla Niej (Maryi), to nigdy nie spłacimy podstaw naszych zobowiązań.

św. Magdalena di Canossa
Fundacja Kanosjańska VOICA ONLUS

Fundacja Kanosjańska ONLUS

Fundacja Kanosjańska VOICA jest organizacją Non profit, powstałą w 2004 z inicjatywy Zgromadzenia Córek Miłości Kanosjanek. Promuje ona oraz towarzyszy, na całym świecie, edukacji intrgralnej młodych kobiet, młodzieży oraz dzieci żyjących w warunkach ubóstwa, marginalizacji oraz trudności, aby stały się kobietami i mężczyznami aktywnymi protagonistami w społeczeństwie. Każdego dnia działa w celu robienia postępu w kierunku dobrobytu wspólnej społeczności i w realizowaniu bardziej równego świata, w któym dzieci i kobiety mogą mieć dojście do nauki oraz ufać w lepsze życie.

Wrażliwość oraz twórczy geniusz św. Magdaleny di Canossa są motorem tej solidarnosci, która, dzięki ciągłemu i hojnemu wsparciu wielu osób, Sióstr i Świeckich, także dzisiaj potrafi odpowiadać na zaproszenie:

“Polecam wam moich umiłowanych ubogich“

Dzisiaj Zgromadzenie Kanosjańskie jest obecne w 32 Krajach świata, wraz z 288 wspólnotami oraz 2. 125 Siostrami Kanosjankami zaangażowanymi, w pełnym wymiarze czasu, w inicjatywy pomocy, wsparcia i promocji ludzkiej i chrześcijańskiej.

 

Myśl przewodnia

Leży cała w słowach: „Dla lepszego życia”, dla dobrostanu osób i Krajów w drodze ich rozwoju. Tak jak nigdy dotąd, mamy przed oczami podziały, dysharmonię i niesprawiedliwość oraz tragedie, które uniemożliwiają większej części kobiet, dzieci i mężczyzn, żyć życiem godnym  na naszej planecie.

 

Działalność

 Strefy działania Fundacji Kanosjańskiej dotyczą wszystkich aspektów codziennego życia populacji ludzkich będących w trudnościach, które nie mają własnych środków albo wsparcia ze strony administracji lokalnej:

  • dostarczając Asystencji sanitarnej;
  • realizując  działania edukacyjne;
  • wyposażając Centra przyjęć;
  • wspierając kobiety i dzieci 
Organizacja

Fundacja Kanosjańska składa się z Organów statutowych i ze Struktury Operatywnej.

Wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia, przy każdym naszym wyborze, na pierwszym miejscu logiki miłości, by stać się bliźnimi maluczkich i ubogich, żyjących obok nas, w naszym kraju, w naszych dzielnicach, w naszych domach. Jesteśmy wezwane do wyjścia im naprzeciw, do szukania ich, do zmniejszania dystansu, jaki nas od nich oddziela, do tworzenia uniwersalnej równości, jaka powinna charakteryzować egzystencję wszystkich mieszkańców naszej planety, nazwanej nie przez przypadek globalną wioską.

                                                       Sr. Marie Remedios – Kierownik Fundacji i Przełożona Generalna (2004 r.)
 

„Musimy mieć serce zdolne do wielkiej miłości”
Magdalena di Canossa

Kontakt

Siedziba:

Via della Stazione di Ottavia, 70 – 00135 Roma (RM) Italia

 

Sr. Liliana Ugoletti – Direttore

Tel: +39 06 308280676 – +39 327 3436905– e-mail: fondazione@canossian.org

 

Giancarlo Urbani – Responsabile Progetti

Tel: +39 045 597653 – e-mail: giancarlo.urbani@fondazionecanossiana.org

 

Valeria Stecchetti – Responsabile Amministrazione

Tel: +39 02 58313641 (Interno 501) – e-mail: valeria.stecchetti@fondazionecanossiana.org

 

Lidia Roncolato – Responsabile Sostegno a  Distanza

Tel: +39 045 597653 – e-mail: adozioni@fondazionecanossiana.org