Niech wasze życie polega na nieprzerwanym ciągu drobnych ofiar i oto jesteście na drodze do świętości.

św. Magdalena di Canossa
Papieskie Intencje Misyjne

Intencje apostolstwa modlitwy na 2019 rok

Styczeń
Ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińkiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość  płynącą z Ewangelii.

Luty
Powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

Marzec
Ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

Kwiecień
Powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne, by ratować życie innych.

Maj
Ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem  nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec
Ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

Lipiec
Powszechna: Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

Sierpień
Ewangelizacyjna: Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej laboratoriami humanizacji.

Wrzesień
Powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Październik
Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
Powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę sama przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
Powszechna: Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.