Czujność i uwaga względem dziewcząt jest działaniem wystarczającym, by owocnie słuchać Mszy świętej.

św. Magdalena di Canossa
28/06/17
Lipcowe dni skupienia dla Dziewcząt