Nasze powołanie ?Służebnic Ubogich?, sprawia, że pragnę w naszych szkołach obecności najuboższych i najbardziej opuszczonych.

św. Magdalena di Canossa
28/06/17
Lipcowe dni skupienia dla Dziewcząt