kanosjanki

Sprawiajcie mi radość częstego recytowania "Magnificat" oraz modlitwy "Pod Twoją Obronę" tak, żeby święci Aniołowie błagali naszą Najświętszą Matkę, a ich Królową, o błogosławieństwo dla nas wszystkich.

św. Magdalena di Canossa
Nowenna przed świętem Założycielki, św. Magdaleny di Canossa

I dzień – 29 kwietnia

Mówi Magdalena: „Błagam serdecznie Boga, aby zechciał wypełnić swym Duchem was wszystkie, które obecnie żyjecie, a także te, które w przyszłości wstąpią do tego naszego Zgromadzenia”.

P. Łaska rozlała się na twym obliczu,
W. dlatego Bóg pobłogosławił tobie na wieki.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość,
jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

II dzień – 30 kwietnia

Mówi Magdalena: „Obiecuję wam, że będę o was bardzo, ale to bardzo pamiętać i, dopóki nie zobaczę was w pełnym „posiadaniu” Boga, nie przestanę się za was wszystkie modlić. Błagam was, pracujcie z żarliwością w winnicy dobrego Boga”.

P. Pan Bóg wybrał ciebie i bardzo umiłował,
W. dał ci zamieszkać w swoim przybytku.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

III dzień – 1 maja

Mówi Magdalena: „Och, jakże będziecie uradowane, moje drogie Siostry, w momencie waszej śmierci,
jeżeli w życiu całym sercem szukałyście waszego Oblubieńca Jezusa i jedynie Jego chwały”.

P.Otrzymałaś od Boga błogosławieństwo i zbawienie,
W. Ty, która zawsze szukałaś Boga.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za na nami.

IV dzień – 2 maja

Wzywa Magdalena: „Kochajcie, o ukochane Siostry, wasze Reguły, jako, że wszystkie, bez żadnego wyjątku, skierowane są ku waszemu większemu dobru duchowemu, na chwałę Bożą i na pożytek bliźnim”.

P. Sprawiedliwi zajaśnieją w chwale Bożej,
W. będą w radości wszyscy Jego wierni.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za na nami.

V dzień – 3 maja

Pisze Magdalena: „Wybierajcie, moje drogie Siostry, drogę krótką i pewną, aby dotrzeć do Nieba, czyli drogę posłuszeństwa”.

P. Kto przestrzega i naucza przykazań Pańskich,
W. ten będzie wielki w Królestwie niebieskim

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

VI dzień – 4 maja

Magdalena zaprasza: „Wielkie serca i nie obawiajcie się pozostawienia, w duchu posłuszeństwa, jakiegokolwiek dobrego dzieła i podjęcia jakiegokolwiek innego, bez względu na to, jak bardzo trudnym i gorzkim mogłoby się ono wydawać waszym zmysłom. Pan Bóg z pewnością będzie wam towarzyszył, a wy na końcu odniesiecie chwalebne zwycięstwo”.

P. Pan przyoblekł ją w radość,
W. włożył Jej na głowę wspaniałą koronę.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

VII dzień – 5 maja

Magdalena mówi: „Wzywam was, moje drogie Siostry, abyście miłowały pokorę, każda uważając się za ostatnią w domu, co więcej, tak jakby każda była pełną szacunku służebnicą waszych Sióstr, okazując jedna względem drugiej wielki szacunek, serdeczność i miłość”.

P. Po tym poznają, że jesteście Moimi uczniami,
W. jeżeli macie miłość jedni względem drugich.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

VIII dzień – 6 maja

Magdalena wzywa: „Polecam wam, jak mogę, mych umiłowanych ubogich. Starajcie się, w imię miłości, aby wszyscy dotarli pewnego dnia do radowania się Bogiem, a to dzięki waszemu świętemu nauczaniu, dzięki modlitwom, miłości i trudom, zawsze jednak kierowane posłuszeństwem względem waszych Przełożonym”.

P. Kto miłuje ubogich, ten będzie błogosławionym,
W. Kto wierzy w Pana Boga, przyjmuje ich w Jego Imię.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

IX dzień – 7 maja

Magdalena mówi: „Żegnajcie, moje drogie Siostry, pozostawiam was wszystkie w Niepokalanym
Sercu Maryi Bolesnej, naszej umiłowanej Matki. Pragnę, aby Bóg  rozpalił wasze serce swą świętą
i boską miłością. Żegnajcie raz jeszcze, do zobaczenia w Niebie”.

P. Święci radują się w chwale,
W. w Domu Bożym śpiewają z radości.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.