kanosjanki

Zobaczcie, co może zrobić moja Madonna! Niech moja droga Durini odłoży skrupuły, że ja zbyt mocno ją kocham. Nawet gdybyśmy stały się prochem dla Niej (Maryi), to nigdy nie spłacimy podstaw naszych zobowiązań.

św. Magdalena di Canossa
Nowenna przed świętem Założycielki, św. Magdaleny di Canossa

I dzień – 29 kwietnia

Mówi Magdalena: „Błagam serdecznie Boga, aby zechciał wypełnić swym Duchem was wszystkie, które obecnie żyjecie, a także te, które w przyszłości wstąpią do tego naszego Zgromadzenia”.

P. Łaska rozlała się na twym obliczu,
W. dlatego Bóg pobłogosławił tobie na wieki.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość,
jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

II dzień – 30 kwietnia

Mówi Magdalena: „Obiecuję wam, że będę o was bardzo, ale to bardzo pamiętać i, dopóki nie zobaczę was w pełnym „posiadaniu” Boga, nie przestanę się za was wszystkie modlić. Błagam was, pracujcie z żarliwością w winnicy dobrego Boga”.

P. Pan Bóg wybrał ciebie i bardzo umiłował,
W. dał ci zamieszkać w swoim przybytku.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

III dzień – 1 maja

Mówi Magdalena: „Och, jakże będziecie uradowane, moje drogie Siostry, w momencie waszej śmierci,
jeżeli w życiu całym sercem szukałyście waszego Oblubieńca Jezusa i jedynie Jego chwały”.

P.Otrzymałaś od Boga błogosławieństwo i zbawienie,
W. Ty, która zawsze szukałaś Boga.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za na nami.

IV dzień – 2 maja

Wzywa Magdalena: „Kochajcie, o ukochane Siostry, wasze Reguły, jako, że wszystkie, bez żadnego wyjątku, skierowane są ku waszemu większemu dobru duchowemu, na chwałę Bożą i na pożytek bliźnim”.

P. Sprawiedliwi zajaśnieją w chwale Bożej,
W. będą w radości wszyscy Jego wierni.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za na nami.

V dzień – 3 maja

Pisze Magdalena: „Wybierajcie, moje drogie Siostry, drogę krótką i pewną, aby dotrzeć do Nieba, czyli drogę posłuszeństwa”.

P. Kto przestrzega i naucza przykazań Pańskich,
W. ten będzie wielki w Królestwie niebieskim

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

VI dzień – 4 maja

Magdalena zaprasza: „Wielkie serca i nie obawiajcie się pozostawienia, w duchu posłuszeństwa, jakiegokolwiek dobrego dzieła i podjęcia jakiegokolwiek innego, bez względu na to, jak bardzo trudnym i gorzkim mogłoby się ono wydawać waszym zmysłom. Pan Bóg z pewnością będzie wam towarzyszył, a wy na końcu odniesiecie chwalebne zwycięstwo”.

P. Pan przyoblekł ją w radość,
W. włożył Jej na głowę wspaniałą koronę.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

VII dzień – 5 maja

Magdalena mówi: „Wzywam was, moje drogie Siostry, abyście miłowały pokorę, każda uważając się za ostatnią w domu, co więcej, tak jakby każda była pełną szacunku służebnicą waszych Sióstr, okazując jedna względem drugiej wielki szacunek, serdeczność i miłość”.

P. Po tym poznają, że jesteście Moimi uczniami,
W. jeżeli macie miłość jedni względem drugich.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

VIII dzień – 6 maja

Magdalena wzywa: „Polecam wam, jak mogę, mych umiłowanych ubogich. Starajcie się, w imię miłości, aby wszyscy dotarli pewnego dnia do radowania się Bogiem, a to dzięki waszemu świętemu nauczaniu, dzięki modlitwom, miłości i trudom, zawsze jednak kierowane posłuszeństwem względem waszych Przełożonym”.

P. Kto miłuje ubogich, ten będzie błogosławionym,
W. Kto wierzy w Pana Boga, przyjmuje ich w Jego Imię.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.

IX dzień – 7 maja

Magdalena mówi: „Żegnajcie, moje drogie Siostry, pozostawiam was wszystkie w Niepokalanym
Sercu Maryi Bolesnej, naszej umiłowanej Matki. Pragnę, aby Bóg  rozpalił wasze serce swą świętą
i boską miłością. Żegnajcie raz jeszcze, do zobaczenia w Niebie”.

P. Święci radują się w chwale,
W. w Domu Bożym śpiewają z radości.

Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest
w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego,
abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Nasza Matko Założycielko.
W. Módl się za nami.