Mówiłam wam wiele razy, że nasze Zgromadzenie zostało założone wyłącznie dla służby ubogim. Dlatego im uboższe są dziewczęta, tym bardziej są naszymi gospodyniami, dlatego bądźmy dla nich dobre i traktujmy je z miłością.

św. Magdalena di Canossa
Rekolekcje duchowe

Dla dopełnienia naszych posług miłości organizujemy rekolekcje, stwarzając okazję szczególnego spotkania z Bogiem na ćwiczeniach duchowych. Takie rekolekcje stanowią sposobność doświadczenia miłości Boga oraz głębi wiary, aby stać się zdolnymi do życia autentycznym duchem chrześcijańskim, w każdej sytuacji.

Nowe przykazanie Chrystusa i charyzmat otrzymany od Ducha Świętego, czynią nas wrażliwymi i solidarnymi wobec każdego ludzkiego doświadczenia cierpienia i ubóstwa.

Z troską i z „wielkim sercem” odpowiadamy na potrzeby braci lub pojawiające się prośby o posługę, nawet te, które wykraczają poza sferę naszych „posług miłości”, w dialogu z naszymi Przełożonymi oraz we współpracy z władzami kościelnymi i cywilnymi danego terytorium.