kanosjanki

Zobaczcie, co może zrobić moja Madonna! Niech moja droga Durini odłoży skrupuły, że ja zbyt mocno ją kocham. Nawet gdybyśmy stały się prochem dla Niej (Maryi), to nigdy nie spłacimy podstaw naszych zobowiązań.

św. Magdalena di Canossa
Kontakt
Fundacja Kanosjańska ONLUS Fundacja Kanosjańska VOICA jest organizacją Non profit, powstałą w 2004 z inicjatywy Zgromadzenia Córek Miłości Kanosjanek. Promuje ona oraz towarzyszy, na całym świecie, edukacji intrgralnej młodych kobiet, młodzieży oraz dzieci żyjących w warunkach ubóstwa, marginalizacji oraz trudności, aby stały się kobietami i mężczyznami aktywnymi protagonistami w społeczeństwie. Każdego dnia działa w celu robienia postępu w kierunku dobrobytu wspólnej społeczności i w realizowaniu bardziej równego świata, w któym dzieci i kobiety mogą mieć dojście do nauki oraz ufać w lepsze życie. Wrażliwość oraz twórczy geniusz św. Magdaleny di Canossa są motorem tej solidarnosci, która, dzięki ciągłemu i hojnemu wsparciu wielu osób, Sióstr i Świeckich, także dzisiaj potrafi odpowiadać na zaproszenie: “Polecam wam moich umiłowanych ubogich“ Dzisiaj Zgromadzenie Kanosjańskie jest obecne w 32 Krajach świata, wraz z 288 wspólnotami oraz 2. 125 Siostrami Kanosjankami zaangażowanymi, w pełnym wymiarze czasu, w inicjatywy pomocy, wsparcia i promocji ludzkiej i chrześcijańskiej.   Myśl przewodnia Leży cała w słowach: "Dla lepszego życia", dla dobrostanu osób i Krajów w drodze ich rozwoju. Tak jak nigdy dotąd, mamy przed oczami podziały, dysharmonię i niesprawiedliwość oraz tragedie, które uniemożliwiają większej części kobiet, dzieci i mężczyzn, żyć życiem godnym  na naszej planecie.   Działalność  Strefy działania Fundacji Kanosjańskiej dotyczą wszystkich aspektów codziennego życia populacji ludzkich będących w trudnościach, które nie mają własnych środków albo wsparcia ze strony administracji lokalnej: dostarczając Asystencji sanitarnej; realizując  działania edukacyjne; wyposażając Centra przyjęć; wspierając kobiety i dzieci  Organizacja Fundacja Kanosjańska składa się z Organów statutowych i ze Struktury Operatywnej. "Wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia, przy każdym naszym wyborze, na pierwszym miejscu logiki miłości, by stać się bliźnimi maluczkich i ubogich, żyjących obok nas, w naszym kraju, w naszych dzielnicach, w naszych domach. Jesteśmy wezwane do wyjścia im naprzeciw, do szukania ich, do zmniejszania dystansu, jaki nas od nich oddziela, do tworzenia uniwersalnej równości, jaka powinna charakteryzować egzystencję wszystkich mieszkańców naszej planety, nazwanej nie przez przypadek globalną wioską."                                                        Sr. Marie Remedios - Kierownik Fundacji i Przełożona Generalna (2004 r.)   "Musimy mieć serce zdolne do wielkiej miłości" Magdalena di Canossa Kontakt Siedziba: Via della Stazione di Ottavia, 70 – 00135 Roma (RM) Italia   Sr. Liliana Ugoletti – Direttore Tel: +39 06 308280676 – +39 327 3436905– e-mail: fondazione@canossian.org   Giancarlo Urbani – Responsabile Progetti Tel: +39 045 597653 – e-mail: giancarlo.urbani@fondazionecanossiana.org   Valeria Stecchetti – Responsabile Amministrazione Tel: +39 02 58313641 (Interno 501) – e-mail: valeria.stecchetti@fondazionecanossiana.org   Lidia Roncolato – Responsabile Sostegno a  Distanza Tel: +39 045 597653 – e-mail: adozioni@fondazionecanossiana.org    
Więcej
NASZE DOMY w DELEGACJI EUROPEJSKIEJ ALBANIA Moltrat Kanosiane Schen Vlasch ALBANIA Telephone +355 51124511 POLSKA Zgromadzenie Córek Miłości Kanosjanek Gosławice 102 33-122 WIERZCHOSŁAWICE tel. (014) 675 21 33 e-mail: kanosjanki.domrek@gmail.com www: www.kanosjanki.org.pl Zgromadzenie Córek Miłości Kanosjanek ul. Pienińska 4 30-407 KRAKÓW tel. (012) 267 16 80 e-mail: kan.krakow@gmail.com www: www.kanosjanki.org.pl   PORTUGALIA Instituto das Filhas da Caridade Canossianas Missionárias Rua Camilo Castelo Branco 19, 2730-041 QUELUZ DE BAIXO -  Barcarena PORTOGALLO Telefon +351 931 461 593   Instituto das Filhas da Caridade Canossianas Rua da Bandeirnha, 27 4050-088 PORTO PORTOGALLO Telefon +351 226094768 ITALIA - Sede della Delegazione "Mater Ecclesiae" Istituto Canossiano Comunita' "Sacra Famiglia" Via Maddalena di Canossa, 6 20871 VIMERCATE (MB) ITALIA telefono +39 039 669415 portineria   Istituto Canossiano Comunita' "Nazareth" Via Maddalena di Canossa, 6 20871 VIMERCATE (MB) ITALIA telefono +39 039 669415 portineria      
Więcej