Duszą wszystkich spraw jest milczenie.

św. Magdalena di Canossa
Kontakt
Fundacja Kanosjańska ONLUS Fundacja Kanosjańska dla Promocji i Rozwoju Narodów - Onlus powstała we Włoszech w 2004r. Projektodawcą jest Zgromadzenie Córek Miłości, Służebnic Ubogich, Kanosjanek, którego długa historia, zapoczątkowana w Weronie w 1808r., jest dziełem św. Magdaleny di Canossa, mistrzyni w dziedzinie solidarności między narodami oraz promocji ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadaniem Fundacji Kanosjańskiej jest przyjmowanie, podtrzymywanie i zarządzanie projektami i inicjatywami, których celem jest zapewnienie godnego życia wszystkim dotkniętym niepowodzeniem, gdziekolwiek się oni znajdują, czy to we Włoszech czy w innych stronach świata. Wrażliwość oraz twórczy geniusz św. Magdaleny di Canossa są motorem tej solidarności, która dzięki stałemu i hojnemu wsparciu wielu osób, Sióstr oraz Świeckich, może odpowiadać również dzisiaj na przesłanie:   "Polecam wam jak mogę mych umiłowanych ubogich"   Aktualnie Zgromadzenie jest obecne w 37 krajach świata, w 365 wspólnotach, zaangażowanych w pełnym wymiarze w inicjatywy pomocy, wsparcia, promocyjnej wymiany ludzko-chrześcijańskiej. Fundacja Kanosjańska, zamierzona w tym procesie formacyjno-promującym, staje się nowym narzędziem, spójnym z czasem obecnym, zdolnym waloryzować moc strategicznego systemu kanosjańskiego. Myśl przewodnia Mieści się cała w naszym motto: "Dla lepszego życia", dla dobra Narodów i Krajów rozwijających się. Jak nigdy dotąd, mamy przed oczyma podziały, dysharmonię i niesprawiedliwość oraz tragedie uniemożliwiające większości kobiet, dzieci i mężczyzn, godne życie na naszej planecie. Działalność Fundacja Kanosjańska uważa za strategiczną taką działalność, która zaspokaja podstawowe potrzeby (wyżywienie, ochrona integralności ludzkiej, zdrowie, edukacja, itd.), a jednocześnie zapewnia uczenie osób zdobywania kompetencji i uzdolnień dla godnego rozwoju osoby. Organizacja Fundacja Kanosjańska składa się z Organów statutowych i ze Struktury Operatywnej. Jak nam pomóc "Wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia, przy każdym naszym wyborze, na pierwszym miejscu logiki miłości, by stać się bliźnimi maluczkich i ubogich, żyjących obok nas, w naszym kraju, w naszych dzielnicach, w naszych domach. Jesteśmy wezwane do wyjścia im naprzeciw, do szukania ich, do zmniejszania dystansu, jaki nas od nich oddziela, do tworzenia uniwersalnej równości, jaka powinna charakteryzować egzystencję wszystkich mieszkańców naszej planety, nazwanej nie przez przypadek globalną wioską." Sr. Marie Remedios Przełożona Generalna   "Musimy mieć serce zdolne do wielkiej miłości" Magdalena di Canossa Logo Fundacji Kanosjańskiej Onlus 1. Planeta ziemia, ukazana w typowych kolorach natury: orcha dla ziemi oraz błękit dla wody, jednoczy wszystkie narody i obwieszcza ich uniwersalizm. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy mieszkańcami tego świata, wszyscy przynależymy do makro -wspólnoty, co czyni nas zależnymi od siebie nawzajem. 2.Łańcuchy otaczające planetę odnoszą się do najintymniejszej sfery człowieka: ludzie skuci kajdanami to niewolnicy ubóstwa, cierpienia, niesprawiedliwości, braku wiedzy. 3.Światło to znak oraz symbol tego, co transcendentne: Światło Chrystusa, które przyjęło formę krzyża, cierpienia. Światło, które ogrzewa i oświeca życie, jest w stanie rozerwać kajdany pętające człowieka: jedynie ten, kto poznał cierpienie, może rozerwać kajdany egoizmu i obojętności, oraz zapewnić "lepsze życie". Kontakt Siedziba: Via della Stazione di Ottavia, 70 - 00135 Roma - Fax: +39 06 30828062 Sr. Liliana Ugoletti - Kierownictwo: Tel: +39 06 30828076 - +39 348 5837077 - e-mail: fondazione@fdcc.org Dott.sa Annarita Pastore - Administracja: Tel: +39 06 30828075 - e-mail: amminf@fdcc.org Dott. Giancarlo Urbani - Projekty: Tel: +39 045 8038854 - e-mail: proget@fdcc.org  
Więcej
Domy Zakonne w Polsce Gosławice: Gosławice 102 33-122 Wierzchosławice woj. małopolskie tel. (014) 675 21 33 e-mail: kanosjanki.domrek@onet.pl www: www.kanosjanki.diecezja.tarnow.pl Kraków: ul. Pienińska 4, 30-407 Kraków tel. (012) 267 16 80 e-mail: kan.krakow@gmail.com www: www.kanosjanki.org.pl
Więcej