Czujność i uwaga względem dziewcząt jest działaniem wystarczającym, by owocnie słuchać Mszy świętej.

św. Magdalena di Canossa
Polecane strony i filmy