Módlmy się całym sercem za Kościół Święty, błagając Pana, by zawsze chciał mu towarzyszyć.

św. Magdalena di Canossa
Córki Miłości Siostry Kanosjanki

O nas jest właśnie ta strona internetowa… kanosjanki.org.pl