Bóg zasługuje na wszystko, dlatego drobne wyrzeczenia są naprawdę niczym.

św. Magdalena di Canossa
Córki Miłości Siostry Kanosjanki

O nas jest właśnie ta strona internetowa… kanosjanki.org.pl