Nie myśl, że Pan jest taki jak my, którzy odmierzamy ludzkie słabości zbyt wyczuloną wagą wobec doznanych krzywd. Bóg jest bogaty i z przepychem obdarza nas swoim Miłosierdziem.

św. Magdalena di Canossa
Córki Miłości Siostry Kanosjanki

O nas jest właśnie ta strona internetowa… kanosjanki.org.pl