Pamiętaj, by zawsze utrzymać się poddaną woli Bożej, nie uczuciowo, ponieważ to nie nasze uczucia, lecz nasze wola i uczynki sprawiają zasługi w tym, co czynimy.

św. Magdalena di Canossa
Córki Miłości Siostry Kanosjanki

O nas jest właśnie ta strona internetowa… kanosjanki.org.pl