Czujność i uwaga względem dziewcząt jest działaniem wystarczającym, by owocnie słuchać Mszy świętej.

św. Magdalena di Canossa
Córki Miłości Siostry Kanosjanki

O nas jest właśnie ta strona internetowa… kanosjanki.org.pl