kanosjanki

Musimy mieć przed oczami w każdej naszej posłudze wobec jakiejkolwiek osoby, jedynie wartość jej duszy, a skoro każda dusza ma tą samą wartość, musimy wszystkim bez różnicy, z równą gorliwością się udzielać.

św. Magdalena di Canossa
Charyzmat

My, Córki Miłości, Służebnice Ubogich, zwane popularnie: siostrami kanosjankami, podobnie jak nasza Założycielka, jesteśmy powołane i napełnione charyzmatem kontemplowania Chrystusa Ukrzyżowanego i przekazywania Jego miłości wszystkim ludziom wszystkich narodów, z pomocą każdej kultury, mając na uwadze jedynie chwałę Bożą oraz zbawienie dusz.

Nasza Założycielka osobiście doświadczyła bezgranicznej miłości Boga, który objawił siebie najpełniej w całkowitej ofierze miłości swego Syna Ukrzyżowanego.

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY, kontemplowany w swej szczególnej miłości do Ojca i wszystkich ludzi, jest naszym Wzorem i Fundamentem, na którym budujemy, i który nas uzdalnia do tej samej miłości ku Bogu i bliźnim.

Otrzymawszy od Magdaleny di Canossa wskazanie, by się wpatrywać we Wzór dany nam w Ukrzyżowanym INSPICE ET FAC SECUNDUM EXEMPLAR, uważnie kontemplujemy Jego miłość wyrażoną na krzyżu. W konsekwencji, każdego dnia uczymy się „umierania dla samych siebie„, by się odradzać jako nowe stworzenie. Realizuje się to jako stopniowy proces, poprzez który we wszystkich aspektach naszego życia możemy przyjąć FORMĘ JEZUSA, który „umiłowawszy swoich do końca ich umiłował” (J 13, 1).

Przedkładamy Królestwo Boże ponad ludzkie interesy, poprzez specyficzne posługi Miłości:
*edukację
*ewangelizację
*duszpasterstwo chorych
*rekolekcje duchowe
*formację osób świeckich do misji w Kościele.

W ten sposób staramy się pomnażać:
– świadomość daru wiary otrzymanego w sakramencie chrztu,
– samą wiarę i zaufanie Bogu, który jest dobrym Ojcem,
– liczbę „apostołów” w Kościele lokalnym.

Palące pragnienie, aby „DAĆ POZNAĆ JEZUSA”, by mógł On być poznany, przyjęty i kochany, jest źródłem naszego działania.
Gdziekolwiek jesteśmy, nasza posługa skierowana jest do wszystkich osób, szczególnie tych potrzebujących doświadczenia miłości Bożej i dobroci Jego dzieci.

Nasz styl kanosjański to styl pokory, prostoty i wdzięczności.

Imię, jakie nosimy: Córki Miłości, Służebnice Ubogich, wskazuje na podwójny aspekt przykazania miłości, którym jesteśmy wezwane żyć:
1.Bóg jest miłością i Jemu winnyśmy synowską i głęboką miłość, bezwarunkowo poddając się Jego woli.
2.Poświęcamy się służbie braciom i siostrom, poprzez posługi miłości, ukazując im tę samą miłość, jaką nas Bóg umiłował.

Czcimy Maryję, Matkę Jezusa, jako MATKĘ MIŁOŚCI STOJĄCĄ POD KRZYŻEM. Ona jest naszą Matką, która uczy nas wierzyć i pracować dla zbawienia bliźnich, jak uczynił to Jezus oddając całego Siebie.
Do Niej zwracamy się z synowskim oddaniem prosząc ją dla nas o uległość Duchowi Świętemu i o pełną wierność charyzmatowi Największej Miłości.
Od Niej uczymy się wierności Jezusowi Ukrzyżowanemu, aby dawać życie bliźnim, podobnie jak Oni oboje.

Nasza Założycielka niestrudzenie wzywała nas  do kochania MARYI MATKI BOLESNEJ „do czego jesteśmy zobowiązane z racji sprawiedliwości, prawdy i wdzięczności”.

„Do Matki Najświętszej zawsze żywię najgorętsze uczucia i prawdziwe nabożeństwo”.

„Maryja Dziewica Bolesna, ustanowiona Matką Miłości u stóp Krzyża… Was wszystkie proszę, abyście uważały ją zawsze za waszą jedyną Matkę”.  

Magdalena di Canossa

 


Wielu mężczyzn i kobiet w różnych krajach świata i z różnych środowisk odkryło w Magdalenie taki sam dar Ducha, żywo odczuwany w głębi ich jestestwa. Zechcieli odpowiedzieć na ten dar, angażując wszystkie własne siły, swą niepowtarzalność i dzieląc się z innymi bogactwem swoich kultur.