kanosjanki

Zobaczcie, co może zrobić moja Madonna! Niech moja droga Durini odłoży skrupuły, że ja zbyt mocno ją kocham. Nawet gdybyśmy stały się prochem dla Niej (Maryi), to nigdy nie spłacimy podstaw naszych zobowiązań.

św. Magdalena di Canossa
Kanosjanie świeccy

Kanosjanie świeccy

Są to osoby wezwane powołaniem do przeżywania Charyzmatu oraz duchowości Rodziny Kanosjańskiej w świecie.

Magdalena di Canossa, poruszona łaską Ducha Świętego i pobudzona gorliwością o „chwałę Bożą i o zbawienie bliźnich”, od początku swego dzieła pragnęła formacji osób świeckich gotowych do uczestnictwa w charyzmacie „najmniejszego zgromadzenia” (por.Statut s. 7).

 

Magdalena, bierze sobie do serca formację świeckich kobiet, aby angażowały się w dzieła Zgromadzenia:

  • poprzez Rekolekcje dla dam,
  • poprzez Rekolekcje dla kobiet ze szlacheckich rodów,
  • jako Tercjarki zewnętrzne,
  • jako wiejskie nauczycielki, z pomocą których Magdalena pragnie dotrzeć do miejsc pozbawionych pomocy duchowej, wychowania religijnego i moralnego wsparcia.

W historii Zgromadzenia kształtował się różny sposób dzielenia się Charyzmatem ze strony świeckich: towarzyszek, zrzeszeń, stowarzyszeń. Pośród odmiennych form działania zostaje ustanowione „Stowarzyszenie Współpracowniczek Kanosjańskich, a 01.05.1950r. Kościół zatwierdza „Statut Współpracowniczek Kanosjańskich” który zostanie później zreformowany z uwagi na nowe wyzwania kultury oraz nową wrażliwość ludzi naszych czasów.

 

Podczas XI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Córki Miłości w 1984r. ponownie przemyślały proroczą intuicję Założycielki mając na uwadze perspektywy Soboru Watykańskiego II oraz nowe ukierunkowania Magisterium Kościoła. Ponownie stwierdzono, że powołanie świeckich, by dzielić się Charyzmatem Kanosjańskim, jest szczególnym darem od Boga, w Kościele i dla Kościoła.

 

Historia wciąż się rozwija i oto już XII Kapituła Generalna Zgromadzenia, celebrowana w 1990r., postanawia odnowę STATUTU Stowarzyszenia KANOSJAN ŚWIECKICH. (por. Statut s. 8).

 

Kanosjanie świeccy to osoby, które odkryły w swoim sercu harmonię z charyzmatem Magdaleny di Canossa oraz czują się powołane do przeżywania miłości Ukrzyżowanego w wymiarze świeckim. Proszą o przyłączenie do udziału w życiu Rodziny Kanosjańskiej, by współpracować z Córkami Miłości w właściwych im posługach. Pozwalają na bycie kształtowanymi przez NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚĆ JEZUSA NA KRZYŻU oraz MARYI BOLESNEJ, by móc świadczyć o Ewangelii w każdym środowisku, zwracając szczególną uwagę na ubogich i na różne formy ubóstwa, na cierpiących, na młodzież, na starszych, …w otwartości na nowe potrzeby Kościoła lokalnego. Powołanie do bycia świeckim kanosjaninem realizuje się na różne sposoby:

  • w corocznie odnawianym przyrzeczeniu,
  • w ślubach prywatnych,
  • w misyjnej posłudze „Ad Gentes”,
  • w wolnym wyborze życia we wspólnocie, o czasie i sposobach wspólnie uzgodnionych.

 

Stowarzyszenie jest obecne na całym świecie.

Nasza Wspólnota w Krakowie rozpoczęła formację dla kandydatów na Świeckich Kanosjanów.Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.

Pobierz statut Świeckich Kanosjanów:
Statut_Kanosjanow_Swieckich