Przypominam wam o szczególnej chwale obiecanej w Raju tym, którzy poświęcą się, by dać ogładę niewykształconym, nieświadomym. Tacy rozbłysną jak gwiazdy w życiu wiecznym.

św. Magdalena di Canossa
Modlitwy

Do świętej Józefiny Bakhity

Modlitwa I

Boże, Ojcze miłosierdzia,

który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę jako siostrę uniwersalną,

ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości,

obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości, według wskazań Ewangelii

i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających jej wstawiennictwa.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Józefino Bakhito – módl się za nami.

Modlitwa II

Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich,

który powołujesz mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu

do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności,

rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości,

jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę,

abyśmy wierni Twoim przykazaniom, służyli Tobie z tą samą czystością serca.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Józefino Bakhito – módl się za nami.

Do świętej Magdaleny di Canossa

Boże, Ojcze dobroci, który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość,

wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa jako służebnicę ubogich;

spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko

i służyli ubogim oraz maluczkim w duchu miłości i pokory.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Magdaleno di Canossa – módl się za nami.


Do Maryi – Matki Bożej Bolesnej

Ojcze, który zechciałeś, by Najświętsza Maryja stała u stóp krzyża,

zjednoczona z ofiarą Twego Syna, przez Jej wstawiennictwo spraw,

byśmy nosili w sobie odbicie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,

i byśmy się obdarzali niestrudzona miłością dla dobra braci.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Matko miłości, stojąca pod krzyżem – módl się za nami.

 

Nowenna przed świętem Założycielki, św. Magdaleny di Canossa I dzień - 29 kwietnia Mówi Magdalena: "Błagam serdecznie Boga, aby zechciał wypełnić swym Duchem was wszystkie, które obecnie żyjecie, a także te, które w przyszłości wstąpią do tego naszego Zgromadzenia". P. Łaska rozlała się na twym obliczu, W. dlatego Bóg pobłogosławił tobie na wieki. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. II dzień - 30 kwietnia Mówi Magdalena: "Obiecuję wam, że będę o was bardzo, ale to bardzo pamiętać i, dopóki nie zobaczę was w pełnym "posiadaniu" Boga, nie przestanę się za was wszystkie modlić. Błagam was, pracujcie z żarliwością w winnicy dobrego Boga". P. Pan Bóg wybrał ciebie i bardzo umiłował, W. dał ci zamieszkać w swoim przybytku. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. III dzień - 1 maja Mówi Magdalena: "Och, jakże będziecie uradowane, moje drogie Siostry, w momencie waszej śmierci, jeżeli w życiu całym sercem szukałyście waszego Oblubieńca Jezusa i jedynie Jego chwały". P.Otrzymałaś od Boga błogosławieństwo i zbawienie, W. Ty, która zawsze szukałaś Boga. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za na nami. IV dzień - 2 maja Wzywa Magdalena: "Kochajcie, o ukochane Siostry, wasze Reguły, jako, że wszystkie, bez żadnego wyjątku, skierowane są ku waszemu większemu dobru duchowemu, na chwałę Bożą i na pożytek bliźnim". P. Sprawiedliwi zajaśnieją w chwale Bożej, W. będą w radości wszyscy Jego wierni. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, wychwalać Ciebie życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za na nami. V dzień - 3 maja Pisze Magdalena: "Wybierajcie, moje drogie Siostry, drogę krótką i pewną, aby dotrzeć do Nieba, czyli drogę posłuszeństwa". P. Kto przestrzega i naucza przykazań Pańskich, W. ten będzie wielki w Królestwie niebieskim Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. VI dzień - 4 maja Magdalena zaprasza: "Wielkie serca i nie obawiajcie się pozostawienia, w duchu posłuszeństwa, jakiegokolwiek dobrego dzieła i podjęcia jakiegokolwiek innego, bez względu na to, jak bardzo trudnym i gorzkim mogłoby się ono wydawać waszym zmysłom. Pan Bóg z pewnością będzie wam towarzyszył, a wy na końcu odniesiecie chwalebne zwycięstwo". P. Pan przyoblekł ją w radość, W. włożył Jej na głowę wspaniałą koronę. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. VII dzień - 5 maja Magdalena mówi: "Wzywam was, moje drogie Siostry, abyście miłowały pokorę, każda uważając się za ostatnią w domu, co więcej, tak jakby każda była pełną szacunku służebnicą waszych Sióstr, okazując jedna względem drugiej wielki szacunek, serdeczność i miłość". P. Po tym poznają, że jesteście Moimi uczniami, W. jeżeli macie miłość jedni względem drugich. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. VIII dzień - 6 maja Magdalena wzywa: "Polecam wam, jak mogę, mych umiłowanych ubogich. Starajcie się, w imię miłości, aby wszyscy dotarli pewnego dnia do radowania się Bogiem, a to dzięki waszemu świętemu nauczaniu, dzięki modlitwom, miłości i trudom, zawsze jednak kierowane posłuszeństwem względem waszych Przełożonym". P. Kto miłuje ubogich, ten będzie błogosławionym, W. Kto wierzy w Pana Boga, przyjmuje ich w Jego Imię. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami. IX dzień - 7 maja Magdalena mówi: "Żegnajcie, moje drogie Siostry, pozostawiam was wszystkie w Niepokalanym Sercu Maryi Bolesnej, naszej umiłowanej Matki. Pragnę, aby Bóg  rozpalił wasze serce swą świętą i boską miłością. Żegnajcie raz jeszcze, do zobaczenia w Niebie". P. Święci radują się w chwale, W. w Domu Bożym śpiewają z radości. Módlmy się: Ojcze, który wlałeś w serce Magdaleny, naszej Założycielki i Matki, tę samą Miłość, jaka jest w Sercu Chrystusa, Twego Syna, za jej wstawiennictwem, wlej także w nasze serca dary Ducha Świętego, abyśmy mogli, podobnie jak ona, Ciebie wychwalać życiem, kochając i służąc Twojemu Synowi w bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. P. Nasza Matko Założycielko. W. Módl się za nami.
Więcej
   Za wstawiennictwem świętej Magdaleny di Canossa       Ojcze nasz niebieski, który w niebie koronujesz zasługi wiernie Tobie służących na ziemi, okaż nam koronę, której udzieliłeś Magdalenie di Canossa, wysłuchując za jej wstawiennictwem naszej pokornej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego a nasz Panie, który obiecałeś radość nieba tym, którzy Ci będą służyć w Twych najmniejszych braciach. Zechciej udzielić nam łaski, o którą Ciebie prosimy poprzez wstawiennictwo tej, która całe swe życie angażowała się w służeniu braciom, a członkinie swego charytatywnego Zgromadzenia z upodobaniem nazywała Służebnicami Ubogich. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty, niewypowiedziana miłości Ojca i Syna, czyniący cuda łaski, przez tę żarliwą miłość, jaką wlałeś w serce Twej  wielkodusznej uczennicy, Magdaleny di Canossa, pomnóż w nas za jej wstawiennictwem Twoje łaski i udziel nam tego, o co Cię prosimy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsza Maryjo, Matko Bolesna, której Magdalena di Canossa pokornie oddała swoje Zgromadzenie, wyproś nam ducha wiary, nadziei i miłości, którym była ożywiona Twoja służebnica, teraz, z Bożej dobroci, Twoja towarzyszka w niebie, i spraw, aby nasze pokorne błagania zostały przez Pana Boga dobrotliwie przyjęte. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Więcej