Szkoły są najbardziej interesującymi dziełami naszego Zgromadzenia i - jako takie - z powołania je prowadzimy. Школи є найбільш інтересними ділами нашого Згромадження і – як таки – ми з покликання їх проводимо.

św. Magdalena di Canossa
Modlitwy

Do św. Magdaleny di Canossa

 

Do św. Józefiny Bakhity

 

Do Maryi – Matki Bożej Bolesnej

 

 

 

Za wstawiennictwem świętej Magdaleny di Canossa I Boże, Ojcze dobroci, który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość, wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa jako służebnicę ubogich; spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko i służyli ubogim oraz maluczkim w duchu miłości i pokory. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta Magdaleno di Canossa - módl się za nami. II Skieruj dobrotliwie Twój wzrok, o Panie, na nasze obecne potrzeby i zmartwienia, a za wstawiennictwem Twej wiernej służebnicy, św. Magdaleny di Canossa, spraw, abyśmy odnowieni na duszy ustawiczną kontemplacją Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, mogli zostać wysłuchanymi. Amen. Nasza Matko Założycielko – módl się za nami. III Ojcze nasz niebieski, który w niebie koronujesz zasługi wiernie Tobie służących na ziemi, okaż nam koronę, której udzieliłeś Magdalenie di Canossa, wysłuchując za jej wstawiennictwem naszej pokornej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego a nasz Panie, który obiecałeś radość nieba tym, którzy Ci będą służyć w Twych najmniejszych braciach. Zechciej udzielić nam łaski, o którą Ciebie prosimy poprzez wstawiennictwo tej, która całe swe życie angażowała się w służeniu braciom, a członkinie swego charytatywnego Zgromadzenia z upodobaniem nazywała Służebnicami Ubogich. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty, niewypowiedziana miłości Ojca i Syna, czyniący cuda łaski, przez tę żarliwą miłość, jaką wlałeś w serce Twej  wielkodusznej uczennicy, Magdaleny di Canossa, pomnóż w nas za jej wstawiennictwem Twoje łaski i udziel nam tego, o co Cię prosimy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsza Maryjo, Matko Bolesna, której Magdalena di Canossa pokornie oddała swoje Zgromadzenie, wyproś nam ducha wiary, nadziei i miłości, którym była ożywiona Twoja służebnica, teraz, z Bożej dobroci, Twoja towarzyszka w niebie, i spraw, aby nasze pokorne błagania zostały przez Pana Boga dobrotliwie przyjęte. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Więcej
I Boże, Ojcze miłosierdzia, który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę jako siostrę uniwersalną, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości, obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości, według wskazań Ewangelii i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających jej wstawiennictwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święta Józefino Bakhito - módl się za nami. II Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich, który powołujesz mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności, rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości, jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę, abyśmy wierni Twoim przykazaniom, służyli Tobie z tą samą czystością serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta Józefino Bakhito - módl się za nami.
Więcej
I Ojcze, który zechciałeś, aby Najświętsza Maryja stała u stop krzyża, zjednoczona z ofiarą Twego Syna, przez Jej wstawiennictwo spraw, byśmy nosili w sobie odbicie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i byśmy się poświęcali z niestrudzoną miłością dla dobra braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, Matko miłości stojąca pod krzyżem - módl się za nami. II Najświętsza Maryjo Bolesna, Matko Miłości, Ty, któraś u stóp krzyża zaczerpnęła najmilszego, najszlachetniejszego, najciepliwszego ducha Jezusa, a która już od początku, Twoim Tak danym Ojcu, byłaś wierną Służebnicą obok Sługi, Jezusa, wzbudź w nas ducha Twego Syna Ukrzyżowanego, aby każde nasze działanie było poruszane tą samą miłością, a każde spotkanie z braćmi ujawniało troskę i miłość Ojca. Amen.  
Więcej