kanosjanki

Miłując Boga, miłujcie, drogie Siostry, także wasze Reguły, jakimi Bóg was otacza, żeby was broniły. Podporządkujcie się im dla waszego uświęcenia.

św. Magdalena di Canossa
Formacja świeckich do apostolatu

Już u samego początku Zgromadzenia, Założycielka stworzyła sieć osób gotowych jej pomagać w dziele, które stopniowo się rozwijało dla dobra ubogich i potrzebujących.
Potencjał i zdolności ukryte w osobach świeckich, które odkrywają w sobie iskrę charyzmatu kanosjańskiego, są prawdziwym darem Bożym dla naszego Zgromadzenia i dla całego Kościoła.

Formacja Świeckich Kanosjanów
Ich droga wzrastania w charyzmacie jest zasilana specjalną formacją, w dynamicznym i zażyłym kontakcie z Córkami i Synami Miłości.
Uczestnicząc w spotkaniach, pogłębiają charyzmat i praktykowanie apostolatu, szczególnie w obszarze wychowania, katechezy i działalności charytatywnej. Jednocześnie obdarowując nas swymi świadectwami posługi w miejscach, w których żyją i pracują.

Ci spośród nich, którzy pragną wejść do Rodziny Kanosjańskiej poprzez złożenie Obietnic, będą szczególnie zabiegać, aby ich osobista postawa i posługa w Kościele odzwierciedlały wartości ewangeliczne i charyzmatyczne, zgodne ze sposobem działania sprecyzowanym w
Statucie Stowarzyszenia Świeckich Kanosjanów, dokumencie zatwierdzonym przez Kościół.

W jedności ze świeckimi, którzy należą do rodziny kanosjańskiej 
Żywa obecność świeckich, sympatyków, przyjaciół i współpracowników kanosjańskich wciąż pozostaje dla nas, tak jak za czasów św. Magdaleny, sprawą najwyższej wagi w kanosjańskiej rzeczywistości apostolskiej. Razem możemy ożywiać naszą świadomość osobistą i wspólnotową, poprzez inicjatywy i spotkania inspirowane wiarygodnymi świadectwami i aktywnym dzieleniem się.
Razem możemy lepiej, ponieważ możemy docierać do większej ilości osób potrzebujących wsparcia, obecności, wychowania, poczucia bycia kochanym przez Boga i bliźnich.