Powtórzę waszej Eminencji to, o czym zapewniłam naszego Ojca Świętego, świętej i zawsze chwalebnej pamięci Piusa VII, odnośnie tych Reguł: jeśliby je wszystkie odwołał od pierwszego do ostatniego słowa, byłabym najszczęśliwsza pragnąc - jak i teraz pragnę - być nie tylko posłuszną we wszystkim, lecz nawet nie uczynić kroku, jeśli nie jest to zgodne z wolą, a nawet z upodobaniem najwyższego Wikariusza Jezusa Chrystusa.

st. Magdalena di Canossa
Prayers

To saint Bakhita:

Prayer I

God, Father of mercy,

who gave us saint Josephine Bakhita

like universal sister,

ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości,

obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości,

według wskazań Ewangelii i wysłuchaj modlitw

wszystkich wzywających jej wstawiennictwa.

For Christ our Lord.

Amen.

Prayer II

Boże, nasz Ojcze,

wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich,

który powołujesz mężczyzn i kobiety

z każdego ludu i narodu

do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności,

rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości,

jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę,

dziewicę, abyśmy wierni Twoim przykazaniom,

służyli Tobie z tą samą czystością serca.

For Christ our Lord.

Amen.

Prayer to saint Magdalene

God, Father of goodness,

który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość,

wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa

jako służebnicę ubogich;

spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko

i służyli ubogim oraz maluczkim w duchu miłości i pokory.

For Christ our Lord.

Amen.

Saint Magdalene di Canossa, pray for us.

To Holy Mary – Mather of Sorrows

Father, który zechciałeś,

by Najświętsza Maryja stała u stóp krzyża,

zjednoczona z ofiarą Twego Syna,

przez Jej wstawiennictwo spraw,

byśmy nosili w sobie odbicie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,

i byśmy się obdarzali niestrudzona miłością dla dobra braci.

For Christ our Lord.

Amen.

Maryjo, Matko miłości, stojąca pod krzyżem, módl się za nami.