kanosjanki

Miłując Boga, miłujcie, drogie Siostry, także wasze Reguły, jakimi Bóg was otacza, żeby was broniły. Podporządkujcie się im dla waszego uświęcenia.

św. Magdalena di Canossa
Kanosjanki w Polsce

Kanosjanki w Polsce

Pierwsza nasza wspólnota zawiązuje się w Polsce 17-go września 1992 r. Przez kilka miesięcy siostry zamieszkują w bloku, w mieszkaniu spółdzielczym w Krakowie. Następnie przeprowadzają się do zabytkowego domu z kaplicą dojazdową, w miejscowości Grodkowice koło Kłaja.
Tymczasem rozpoczyna się budowa domu w Gosławicach, w gminie Wierzchosławice, koło Tarnowa (prace budowlane tego ośrodka trwały około dwóch lat).

Uroczyste poświęcenie domu ma miejsce 12.11.1995 roku.

Dom w Gosławicach jest otwarty dla każdego, kto pragnie pogłębić swą wiarę i spotkać Pana Boga w ciszy swego serca. Z założenia Dom stanowi Młodzieżowe Centrum Formacji Misyjnej. Ale nie tylko. Organizowane są tam dni skupienia dla dziewcząt, przyjmowane są różne grupy apostolskie i parafialne z różnych stron diecezji i z całego kraju. W porze wakacyjnej mieszkańcami Domu stają się młodzi uczestnicy rekolekcji oazowych Ruchu „Światło-Życie” albo innych grup apostolskich np. KSM-u. Do niedawna, przez szereg lat, z posługi Domu korzysta;i kapłani diecezji tarnowskiej dla swoich spotkań formacyjnych.

Po dwunastu latach od przybycia pierwszych Kanosjanek do Polski, urzeczywistniło się pragnienie założenia kolejnej wspólnoty: 15.10.2004r.odbywa się uroczystość poświęcenia drugiego w Polsce ośrodka, w Krakowie. Usytuowanie Domu to dla nas znak wielkiej dobroci Boga: siostry mieszkają tak blisko Sanktuarium w Łagiewnikach, że wystarczy zaledwie 15 minut na piechotę, by dotrzeć do światowego Centrum Bożego Miłosierdzia!
Nasz krakowski Dom posiada mieszkanie dla studentek. Siostry, wedle możliwości katechizują oraz odwiedzają osoby samotne i chore.
Dom jest miejscem spotkań z pojedynczymi osobami potrzebującymi wysłuchania, podarowania im uwagi. Także nasi Świeccy Kanosjanie przyjeżdżają na wspólną modlitwę i dzielenie się wiarą i codziennymi wyzwaniami.

Stałym kierunkiem apostolstwa obydwu wspólnot jest „formacja serca” ludzi młodych. Konkretyzuje się to, poza wspomnianymi już dniami skupienia, w spotkaniach formacyjnych dla wolontariuszy (możesz odwiedzić stronę: voica.misje.pl).

Obydwie nasze wspólnoty posiadają rysy międzynarodowe. Posługiwały tu siostry z Włoch, z Indii,
z Polski, a także z Brazylii. Obecnie mamy jużod paru lat siostrę z Timoru Wschodniego.

Choć liczba sióstr jest niewielka to jednak staramy się być otwarte na każdą potrzebę niesienia daru otrzymanego od Boga, daru wiary i powołania do dzielenia się Radosną Nowiną o tym, że Bóg Ojciec,
w Jezusie Chrystusie do końca umiłował każdego człowieka.