kanosjanki

Zobaczcie, co może zrobić moja Madonna! Niech moja droga Durini odłoży skrupuły, że ja zbyt mocno ją kocham. Nawet gdybyśmy stały się prochem dla Niej (Maryi), to nigdy nie spłacimy podstaw naszych zobowiązań.

św. Magdalena di Canossa
Kanosjanki w Polsce

Kanosjanki w Polsce

Pierwsza nasza wspólnota zawiązuje się w Polsce 17-go września 1992 r. Przez kilka miesięcy siostry zamieszkują w bloku, w mieszkaniu spółdzielczym w Krakowie. Następnie przeprowadzają się do zabytkowego domu z kaplicą dojazdową, w miejscowości Grodkowice koło Kłaja.
Tymczasem rozpoczyna się budowa domu w Gosławicach, w gminie Wierzchosławice, koło Tarnowa (prace budowlane tego ośrodka trwały około dwóch lat).

Uroczyste poświęcenie domu ma miejsce 12.11.1995 roku.

Dom w Gosławicach jest otwarty dla każdego, kto pragnie pogłębić swą wiarę i spotkać Pana Boga w ciszy swego serca. Z założenia Dom stanowi Młodzieżowe Centrum Formacji Misyjnej. Ale nie tylko. Organizowane są tam dni skupienia dla dziewcząt, przyjmowane są różne grupy apostolskie i parafialne z różnych stron diecezji i z całego kraju. W porze wakacyjnej mieszkańcami Domu stają się młodzi uczestnicy rekolekcji oazowych Ruchu „Światło-Życie” albo innych grup apostolskich np. KSM-u. Do niedawna, przez szereg lat, z posługi Domu korzysta;i kapłani diecezji tarnowskiej dla swoich spotkań formacyjnych.

Po dwunastu latach od przybycia pierwszych Kanosjanek do Polski, urzeczywistniło się pragnienie założenia kolejnej wspólnoty: 15.10.2004r.odbywa się uroczystość poświęcenia drugiego w Polsce ośrodka, w Krakowie. Usytuowanie Domu to dla nas znak wielkiej dobroci Boga: siostry mieszkają tak blisko Sanktuarium w Łagiewnikach, że wystarczy zaledwie 15 minut na piechotę, by dotrzeć do światowego Centrum Bożego Miłosierdzia!
Nasz krakowski Dom posiada mieszkanie dla studentek. Siostry, wedle możliwości katechizują oraz odwiedzają osoby samotne i chore.
Dom jest miejscem spotkań z pojedynczymi osobami potrzebującymi wysłuchania, podarowania im uwagi. Także nasi Świeccy Kanosjanie przyjeżdżają na wspólną modlitwę i dzielenie się wiarą i codziennymi wyzwaniami.

Stałym kierunkiem apostolstwa obydwu wspólnot jest „formacja serca” ludzi młodych. Konkretyzuje się to, poza wspomnianymi już dniami skupienia, w spotkaniach formacyjnych dla wolontariuszy (możesz odwiedzić stronę: voica.misje.pl).

Obydwie nasze wspólnoty posiadają rysy międzynarodowe. Posługiwały tu siostry z Włoch, z Indii,
z Polski, a także z Brazylii. Obecnie mamy jużod paru lat siostrę z Timoru Wschodniego.

Choć liczba sióstr jest niewielka to jednak staramy się być otwarte na każdą potrzebę niesienia daru otrzymanego od Boga, daru wiary i powołania do dzielenia się Radosną Nowiną o tym, że Bóg Ojciec,
w Jezusie Chrystusie do końca umiłował każdego człowieka.