Chciałabym mieć ducha Serafina, by móc mówić godniej o Ustanowieniu Czcigodnego Sakramentu.

st. Magdalena di Canossa
Formation of lays for the apostolate

Formation of lays

Dla rozszerzania Bożej chwały formujemy świeckich, powołanych przez Boga według Jego planu do poświęcenia się apostolstwu zwłaszcza na polu wychowania, katechezy i działalności charytatywnej, aby stali się przewodnikami i animatorami w lokalnych wspólnotach kościelnych.

In the comunion

Charyzmat miłości dany przez Ducha Świętego św. Magdalenie di Canossa, który się wyraża również w działaniu osób świeckich, jest prawdziwym darem Boga dla Kościoła i dla Zgromadzenia.

Świeccy odkrywający w sobie takie powołanie, będą się starać, aby ich życie i posługa w Kościele, były naznaczone wartościami ewangelicznymi i charyzmatycznymi, zgodnymi ze sposobem działania określonym w odnośnym Statucie zatwierdzonym przez Kościół.

Ich wierność jest podtrzymywana poprzez specjalną formację oraz żywy i braterski kontakt z Córkami Miłości.