Niech wasze życie polega na nieprzerwanym ciągu drobnych ofiar i oto jesteście na drodze do świętości.

św. Magdalena di Canossa
S. Erminia Cazzaniga