I have great desire to hear that in the month of the Sacred Heart you have decided to imitate the two virtues most dear to Him. Believe me, they are most necessary for your sanctification and for the edification of our Sisters.

st. Magdalena di Canossa
sr Erminia Cazzaniga

sr Erminia Cazzaniga

77-years-old canossian sister from the Italy. She leaved almost 40 years in Timor-Leste.

Szanowano ją jako mądrą przewodniczkę i doradczynię pokoleń sióstr i osób świeckich. Jedna z jej współsiostr po jej śmierci powiedziała, iż s. Erminia była najbliżej tych ludzi, pośród których siostry żyły. Właśnie dlatego oddała ona za nich swoje życie. “Zawsze bardzo pomagała nawet mojej rodzinie” powiedział proboszcz Martinho Gusmao. “Była przełożoną w Manatuto, mieście pomiędzy Baucau i stolicą Dili, gdy spotkałem ją po raz pierwszy. Odwiedzałem wioskę wraz z biskupem Belo i zatrzymaliśmy się u niej na kawę.

S. Erminia kochana przez wszystkich za swą szczerość i poczucie humoru, śmiała się i żartowała z biskupa, pomimo, iż zajmował wysokie stanowisko i otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Dla s. Erminii, która go znała od czasu, kiedy był młodym seminarzystą, ks. Biskup Belo był jednym z wielu znakomitych, obiecujących ludzi, którym pomagała wzrastać. Rola s. Erminii polegała przede wszystkim na tym – powiedział o. Martinho – by “dodawać odwagi ludziom dobrej woli”.

Owego dnia odczuwało się klimat wielkiego napięcia. S. Erminia dała nam do zrozumienia, że przemoc żołnierzy się wzmogła. Jednak nikt wtedy nie mógłby sobie wyobrazić, aby łagodna s. Erminia, w kilka miesięcy później 26 września 1999r., stała się jedną z ofiar tej przemocy. Owego feralnego dnia zostaje zabita wraz ze swą współsiostrą kanosjanką, w momencie dostarczania żywności uchodźcom ukrywającym się na wzgórzach. W swym ostatnim liście do ks. proboszcza napisała: “Drogi, księże proboszczu, na pewno już wiesz z wiadomości, iż znajdujemy się w stanie pełnej wojny… Grupy uformowane i podtrzymywane przez milicjantów atakują i niszczą kraj… Naszą misją dzisiaj jest nie tylko pomagać, jak mówi św. Paweł, ale płakać z tymi, którzy płaczą, podzielić się z tym, który jest w potrzebie i utwierdzać w nadziei i ufności ku Bogu Ojcu, który nie opuszcza swoich dzieci… Maryja, Matka Jezusa, i nasza, niech się wstawia i wyprosi u Syna cud jedności, pokoju i wzajemnej miłości”.

Przyłączmy się do s. Erminii, prosząc, przez krew wielu świadków wiary, by cały kraj odnalazł pojednanie, pokój i mądrość dialogu.