kanosjanki

See what my Madonna can do! My dear Durini fears that I love Mary too much but (I say) even if we should turn to dust for Her sake we would not have repaid Her as we should.

st. Magdalena di Canossa
Lay Canossians

Lay Canossians

These are persons called to live the Carism and spirituality of Canossian Family among the world.

Magdalene of Canossa,moved by the grace of Holy Spirit and animated by the zelo of “the Divine glory and salvation of brothers”,from the beginning of her work wanted the formation of lay who are ready do partecipate in the carism of “the smalest institute”

Magdalene, takes it herselve at her heart to intertake in the Work of the Institute:

  • through Retreat for the ladies,
  • through Retreat for momen of the nobile families,
  • as esterior Tertiaries,
  • as a rural teachers, through which Magdalene desires  to reach places prived of spiritual support, education and religious support.

In the story of the Institute formed in a different way of sharing the Carism through lay: fellows, asociations, confederaties. Throught a different actions

zostaje ustanowione “Stowarzyszenie Współpracowniczek Kanosjańskich, a 01.05.1950r. Kościół zatwierdza “Statut Współpracowniczek Kanosjańskich” który zostanie później zreformowany z uwagi na nowe wyzwania kultury oraz nową wrażliwość ludzi naszych czasów.

 

Podczas XI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Córki Miłości w 1984r. ponownie przemyślały proroczą intuicję Założycielki mając na uwadze perspektywy Soboru Watykańskiego II oraz nowe ukierunkowania Magisterium Kościoła. Ponownie stwierdzono, że powołanie świeckich, by dzielić się Charyzmatem Kanosjańskim, jest szczególnym darem od Boga, w Kościele i dla Kościoła.

 

Historia wciąż się rozwija i oto już XII Kapituła Generalna Zgromadzenia, celebrowana w 1990r., postanawia odnowę STATUTU Stowarzyszenia KANOSJAN ŚWIECKICH. (por. Statut s. 8).

 

Kanosjanie świeccy to osoby, które odkryły w swoim sercu harmonię z charyzmatem Magdaleny di Canossa oraz czują się powołane do przeżywania miłości Ukrzyżowanego w wymiarze świeckim. Proszą o przyłączenie do udziału w życiu Rodziny Kanosjańskiej, by współpracować z Córkami Miłości w właściwych im posługach. Pozwalają na bycie kształtowanymi przez NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚĆ JEZUSA NA KRZYŻU oraz MARYI BOLESNEJ, by móc świadczyć o Ewangelii w każdym środowisku, zwracając szczególną uwagę na ubogich i na różne formy ubóstwa, na cierpiących, na młodzież, na starszych, …w otwartości na nowe potrzeby Kościoła lokalnego. Powołanie do bycia świeckim kanosjaninem realizuje się na różne sposoby:

  • w corocznie odnawianym przyrzeczeniu,
  • w ślubach prywatnych,
  • w misyjnej posłudze “Ad Gentes”,
  • w wolnym wyborze życia we wspólnocie, o czasie i sposobach wspólnie uzgodnionych.

 

Stowarzyszenie jest obecne na całym świecie.

Nasza Wspólnota w Krakowie rozpoczęła formację dla kandydatów na Świeckich Kanosjanów.Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.

Pobierz statut Świeckich Kanosjanów:
Statut_Kanosjanow_Swieckich