kanosjanki

Pamiętajcie, że potrzeba więcej rozsądku niż pokory, w poznaniu tego, kim się jest. By stać się pokornym potrzeba prawdziwie cierpieć z cierpliwością, będąc uważanymi za ubogie, ignorantki i niedoskonałe, jakimi jesteśmy.

św. Magdalena di Canossa
Фундація Онлус

Фундація Каносіянська VOICA ONLUS

Фундація Каносіянська для Промoції і Розвітку Народів – Oнлус

 

powstała we Włoszech w 2004r. Projektodawcą jest Zgromadzenie Córek Miłości, Służebnic Ubogich, Kanosjanek, którego długa historia, zapoczątkowana w Weronie w 1808r., jest dziełem św. Magdaleny di Canossa, mistrzyni w dziedzinie solidarności między narodami oraz promocji ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadaniem Fundacji Kanosjańskiej jest przyjmowanie, podtrzymywanie i zarządzanie projektami i inicjatywami, których celem jest zapewnienie godnego życia wszystkim dotkniętym niepowodzeniem, gdziekolwiek się oni znajdują, czy to we Włoszech czy w innych stronach świata.

Wrażliwość oraz twórczy geniusz św. Magdaleny di Canossa są motorem tej solidarności, która dzięki stałemu i hojnemu wsparciu wielu osób, Sióstr oraz Świeckich, może odpowiadać również dzisiaj na przesłanie:

“Polecam wam jak mogę mych umiłowanych ubogich”.

Aktualnie Zgromadzenie jest obecne w 37 krajach świata, w 365 wspólnotach, zaangażowanych w pełnym wymiarze w inicjatywy pomocy, wsparcia, promocyjnej wymiany ludzko-chrześcijańskiej.

Fundacja Kanosjańska, zamierzona w tym procesie formacyjno-promującym, staje się nowym narzędziem, spójnym z czasem obecnym, zdolnym waloryzować moc strategicznego systemu kanosjańskiego.

Myśl przewodnia

Mieści się cała w naszym motto: “Dla lepszego życia”, dla dobra Narodów i Krajów rozwijających się. Jak nigdy dotąd, mamy przed oczyma podziały, dysharmonię i niesprawiedliwość oraz tragedie uniemożliwiające większości kobiet, dzieci i mężczyzn, godne życie na naszej planecie.

Działalność

Fundacja Kanosjańska uważa za strategiczną taką działalność, która zaspokaja podstawowe potrzeby (wyżywienie, ochrona integralności ludzkiej, zdrowie, edukacja, itd.), a jednocześnie zapewnia uczenie osób zdobywania kompetencji i uzdolnień dla godnego rozwoju osoby.

Organizacja

Fundacja Kanosjańska składa się z Organów statutowych i ze Struktury Operatywnej.

Wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia, przy każdym naszym wyborze, na pierwszym miejscu logiki miłości, by stać się bliźnimi maluczkich i ubogich, żyjących obok nas, w naszym kraju, w naszych dzielnicach, w naszych domach. Jesteśmy wezwane do wyjścia im naprzeciw, do szukania ich, do zmniejszania dystansu, jaki nas od nich oddziela, do tworzenia uniwersalnej równości, jaka powinna charakteryzować egzystencję wszystkich mieszkańców naszej planety, nazwanej nie przez przypadek globalną wioską.

                                                       Sr. Marie Remedios – Kierownik Fundacji i Przełożona Generalna (2004 r.)

“Musimy mieć serce zdolne do wielkiej miłości”
Magdalena di Canossa

 

Kontakt

Siedziba:

Via della Stazione di Ottavia, 70 – 00135 Roma (RM) Italia

Sr. Liliana Ugoletti – Direttore

Tel: +39 06 308280676 – +39 327 3436905– e-mail: fondazione@canossian.org

Giancarlo Urbani – Responsabile Progetti

Tel: +39 045 597653 – e-mail: giancarlo.urbani@fondazionecanossiana.org

Valeria Stecchetti – Responsabile Amministrazione

Tel: +39 02 58313641 (Interno 501) – e-mail: valeria.stecchetti@fondazionecanossiana.org

Lidia Roncolato – Responsabile Sostegno a  Distanza

Tel: +39 045 597653 – e-mail: adozioni@fondazionecanossiana.org