kanosjanki

Pamiętajcie, że potrzeba więcej rozsądku niż pokory, w poznaniu tego, kim się jest. By stać się pokornym potrzeba prawdziwie cierpieć z cierpliwością, będąc uważanymi za ubogie, ignorantki i niedoskonałe, jakimi jesteśmy.

św. Magdalena di Canossa
Контактні дані
Фундація Каносіянська VOICA ONLUS Фундація Каносіянська для Промoції і Розвітку Народів - Oнлус   powstała we Włoszech w 2004r. Projektodawcą jest Zgromadzenie Córek Miłości, Służebnic Ubogich, Kanosjanek, którego długa historia, zapoczątkowana w Weronie w 1808r., jest dziełem św. Magdaleny di Canossa, mistrzyni w dziedzinie solidarności między narodami oraz promocji ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadaniem Fundacji Kanosjańskiej jest przyjmowanie, podtrzymywanie i zarządzanie projektami i inicjatywami, których celem jest zapewnienie godnego życia wszystkim dotkniętym niepowodzeniem, gdziekolwiek się oni znajdują, czy to we Włoszech czy w innych stronach świata. Wrażliwość oraz twórczy geniusz św. Magdaleny di Canossa są motorem tej solidarności, która dzięki stałemu i hojnemu wsparciu wielu osób, Sióstr oraz Świeckich, może odpowiadać również dzisiaj na przesłanie: "Polecam wam jak mogę mych umiłowanych ubogich". Aktualnie Zgromadzenie jest obecne w 37 krajach świata, w 365 wspólnotach, zaangażowanych w pełnym wymiarze w inicjatywy pomocy, wsparcia, promocyjnej wymiany ludzko-chrześcijańskiej. Fundacja Kanosjańska, zamierzona w tym procesie formacyjno-promującym, staje się nowym narzędziem, spójnym z czasem obecnym, zdolnym waloryzować moc strategicznego systemu kanosjańskiego. Myśl przewodnia Mieści się cała w naszym motto: "Dla lepszego życia", dla dobra Narodów i Krajów rozwijających się. Jak nigdy dotąd, mamy przed oczyma podziały, dysharmonię i niesprawiedliwość oraz tragedie uniemożliwiające większości kobiet, dzieci i mężczyzn, godne życie na naszej planecie. Działalność Fundacja Kanosjańska uważa za strategiczną taką działalność, która zaspokaja podstawowe potrzeby (wyżywienie, ochrona integralności ludzkiej, zdrowie, edukacja, itd.), a jednocześnie zapewnia uczenie osób zdobywania kompetencji i uzdolnień dla godnego rozwoju osoby. Organizacja Fundacja Kanosjańska składa się z Organów statutowych i ze Struktury Operatywnej. "Wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia, przy każdym naszym wyborze, na pierwszym miejscu logiki miłości, by stać się bliźnimi maluczkich i ubogich, żyjących obok nas, w naszym kraju, w naszych dzielnicach, w naszych domach. Jesteśmy wezwane do wyjścia im naprzeciw, do szukania ich, do zmniejszania dystansu, jaki nas od nich oddziela, do tworzenia uniwersalnej równości, jaka powinna charakteryzować egzystencję wszystkich mieszkańców naszej planety, nazwanej nie przez przypadek globalną wioską."                                                        Sr. Marie Remedios - Kierownik Fundacji i Przełożona Generalna (2004 r.) "Musimy mieć serce zdolne do wielkiej miłości" Magdalena di Canossa   Kontakt Siedziba: Via della Stazione di Ottavia, 70 – 00135 Roma (RM) Italia Sr. Liliana Ugoletti – Direttore Tel: +39 06 308280676 – +39 327 3436905– e-mail: fondazione@canossian.org Giancarlo Urbani – Responsabile Progetti Tel: +39 045 597653 – e-mail: giancarlo.urbani@fondazionecanossiana.org Valeria Stecchetti – Responsabile Amministrazione Tel: +39 02 58313641 (Interno 501) – e-mail: valeria.stecchetti@fondazionecanossiana.org Lidia Roncolato – Responsabile Sostegno a  Distanza Tel: +39 045 597653 – e-mail: adozioni@fondazionecanossiana.org  
Więcej
NASZE DOMY w DELEGACJI EUROPEJSKIEJ AЛБАНІЯ Moltrat Kanosiane Schen Vlasch ALBANIA Telephone +355 51124511 ПОЛЬЩА Zgromadzenie Córek Miłości Kanosjanek Gosławice 102 33-122 WIERZCHOSŁAWICE tel. (014) 675 21 33 e-mail: kanosjanki.domrek@gmail.com www: www.kanosjanki.org.pl Zgromadzenie Córek Miłości Kanosjanek ul. Pienińska 4 30-407 KRAKÓW tel. (012) 267 16 80 e-mail: kan.krakow@gmail.com www: www.kanosjanki.org.pl ПОРТУГАЛІЯ Instituto das Filhas da Caridade Canossianas Missionárias Rua Camilo Castelo Branco 19, 2730-041 QUELUZ DE BAIXO -  Barcarena PORTOGALLO Telefon +351 931 461 593   Instituto das Filhas da Caridade Canossianas Rua da Bandeirnha, 27 4050-088 PORTO PORTOGALLO Telefon +351 226094768 ІТАЛІЯ - Центр Делегації Європейської "Mater Ecclesiae" Istituto Canossiano Comunita' "Sacra Famiglia" Via Maddalena di Canossa, 6 20871 VIMERCATE (MB) ITALIA telefono +39 039 669415 portineria   Istituto Canossiano Comunita' "Nazareth" Via Maddalena di Canossa, 6 20871 VIMERCATE (MB) ITALIA telefono +39 039 669415 portineria
Więcej