The school is one of the most interesting works of our Institute and as such we take it as a vocation.

st. Magdalena di Canossa
Contact
Canossian Foundation ONLUS   Canossian Fuondation for the promotion and develope of Nations for Promotion and Developmente of Nations -  Onlus start in Italy in 2004.   The designer is the Institute of Daughters of Charity, Servants of the Poor, Canossian Sisters. A long story started in Verona in 1808, throuhg saint Magdalene of Canossa, the mastress in the solidarity among nations and human and cristian promotion. The chalenge of Canossian Foundation is asceptation, support and management of the projects and initiatives that of which purpose is to ensure a worthy life of everyone who suffer of failure, wherever they are, in Italy or in another places of  the world. Wrażliwość oraz twórczy geniusz św. Magdaleny di Canossa są motorem tej solidarności, która dzięki stałemu i hojnemu wsparciu wielu osób, Sióstr oraz Świeckich, może odpowiadać również dzisiaj na przesłanie:   "Polecam wam jak mogę mych umiłowanych ubogich".   Aktualnie Zgromadzenie jest obecne w 37 krajach świata, w 365 wspólnotach, zaangażowanych w pełnym wymiarze w inicjatywy pomocy, wsparcia, promocyjnej wymiany ludzko-chrześcijańskiej. Fundacja Kanosjańska, zamierzona w tym procesie formacyjno-promującym, staje się nowym narzędziem, spójnym z czasem obecnym, zdolnym waloryzować moc strategicznego systemu kanosjańskiego.   Myśl przewodnia Mieści się cała w naszym motto: "Dla lepszego życia", dla dobra Narodów i Krajów rozwijających się. Jak nigdy dotąd, mamy przed oczyma podziały, dysharmonię i niesprawiedliwość oraz tragedie uniemożliwiające większości kobiet, dzieci i mężczyzn, godne życie na naszej planecie.   Działalność Fundacja Kanosjańska uważa za strategiczną taką działalność, która zaspokaja podstawowe potrzeby (wyżywienie, ochrona integralności ludzkiej, zdrowie, edukacja, itd.), a jednocześnie zapewnia uczenie osób zdobywania kompetencji i uzdolnień dla godnego rozwoju osoby.   Organizacja Fundacja Kanosjańska składa się z Organów statutowych i ze Struktury Operatywnej. Jak nam pomóc "Wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia, przy każdym naszym wyborze, na pierwszym miejscu logiki miłości, by stać się bliźnimi maluczkich i ubogich, żyjących obok nas, w naszym kraju, w naszych dzielnicach, w naszych domach. Jesteśmy wezwane do wyjścia im naprzeciw, do szukania ich, do zmniejszania dystansu, jaki nas od nich oddziela, do tworzenia uniwersalnej równości, jaka powinna charakteryzować egzystencję wszystkich mieszkańców naszej planety, nazwanej nie przez przypadek globalną wioską." Sr. Marie Remedios Przełożona Generalna   "Musimy mieć serce zdolne do wielkiej miłości" Magdalena di Canossa Logo Fundacji Kanosjańskiej Onlus 1. Planeta ziemia, ukazana w typowych kolorach natury: orcha dla ziemi oraz błękit dla wody, jednoczy wszystkie narody i obwieszcza ich uniwersalizm. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy mieszkańcami tego świata, wszyscy przynależymy do makro -wspólnoty, co czyni nas zależnymi od siebie nawzajem. 2.Łańcuchy otaczające planetę odnoszą się do najintymniejszej sfery człowieka: ludzie skuci kajdanami to niewolnicy ubóstwa, cierpienia, niesprawiedliwości, braku wiedzy. 3.Światło to znak oraz symbol tego, co transcendentne: Światło Chrystusa, które przyjęło formę krzyża, cierpienia. Światło, które ogrzewa i oświeca życie, jest w stanie rozerwać kajdany pętające człowieka: jedynie ten, kto poznał cierpienie, może rozerwać kajdany egoizmu i obojętności, oraz zapewnić "lepsze życie". Kontakt Siedziba: Via della Stazione di Ottavia, 70 - 00135 Roma - Fax: +39 06 30828062 Sr. Liliana Ugoletti - Kierownictwo: Tel: +39 06 30828076 - +39 348 5837077 - e-mail: fondazione@fdcc.org Dott.sa Annarita Pastore - Administracja: Tel: +39 06 30828075 - e-mail: amminf@fdcc.org Dott. Giancarlo Urbani - Projekty: Tel: +39 045 8038854 - e-mail: proget@fdcc.org  
Więcej
Convents of Daughters of Charity - Canossian Sisters in Poland Gosławice: Gosławice 102 33-122 Wierzchosławice woj. małopolskie tel. (014) 675 21 33 e-mail: kanosjanki.domrek@onet.pl www: www.kanosjanki.diecezja.tarnow.pl Kraków: kan.krakow@gmail.com www.kanosjanki.org.pl ul. Pienińska 4, 30-407 Kraków tel. (012) 267 16 80
Więcej