Milczenie jest nie tylko stróżem Reguł, lecz także tym, co strzeże praktykowania tych cnót, które stanowią ducha Zgromadzenia.

św. Magdalena di Canossa
Siostra Teresa Pera