Jestem niezmiernie rozradowana słysząc, że wszystkie zgodnie jesteście pełne zapału w szukaniu Bożej Chwały. Bardzo mnie to cieszy i proszę was bardzo; bądźcie zjednoczone z Bogiem w przestrzeganiu waszych Reguł i nie obawiajcie się, lecz bądźcie pewne, że jakkolwiek słabe i do niczego jesteście, Pan dopełni waszych braków i da wam łaskę widzenia, jak Mu posługujemy i jak jest On uwielbiony w bliźnich. Jednak polecam wam nade wszystko wzajemną między wami miłość, a wszystko pozostałe ułoży się dobrze.

św. Magdalena di Canossa
Siostry Erminia Cazzaniga i Celeste de Carvalho

Siostry Erminia Cazzaniga i Celeste de Carvalho – męczennice kanosjańskie

Zamordowane w Los Palos, niedaleko stolicy kraju we wrześniu 1999r., w czasie zamieszek, których przyczyną było referendum dotyczącym kwestii uniezależnienia się Timoru Wschodniego od Indonezji.

Ciała zamordowanych były w takim stanie, że zdecydowano się na natychmiastowy pogrzeb. Odbył się w Los Palos, tam, gdzie zostały zabite. Rodzina siostry Ermini Cazzaniga poprosiła, by jej ciało sprowadzić do Włoch. Podczas pogrzebu zabitych w Timorze Wschodnim sióstr Erminii i Celeste, trzech seminarzystów i czterech osób świeckich (młody student teologii, dwie osierocone dziewczynki, reporter pracujący dla japońskiej gazety), Biskup Basilio Do Nascimento wypowiedział takie słowa: „Dlaczego zabili naszych ludzi? Nie wiemy. Oni byli tu, aby pomagać każdemu; oni nie byli naszymi wrogami„.

Obydwie siostry były pełnymi entuzjazmu wychowawczyniami ludzi młodych. Poświęcały im czas i uwagę nawet po skończonych zajęciach. Owego feralnego dnia, pomimo świadomości z grożącego  niebezpieczeństwa, donosiły żywność oraz leki ludziom ukrywającym się w górach, którzy pozbawieni zostali wszelkich środków do życia.
Na pamiątkę ich ofiary z życia, świadomie złożonej podczas pomagania ludziom ukrywającym się przed okrucieństwem bojówkarzy, otwarto w stolicy kraju, w Dili, centrum formacji o nazwie „Sprawiedliwość i Pokój”. Celem jest twórcza praca nad pomnażaniem nowych miejsc pracy oraz budową nowych szkół i szpitali.

Siostry Erminia i Celeste w 2000 roku otrzymały ze strony fundacji „Path and Peace”, pośmiertny tytuł „Servitores Pacis” tj. „Sługi Pokoju”.