Ve l’ho detto tante volte che il nostro Istituto è stato stabilito esclusivamente a servigio dei poveri. Dunque quanto più le figliole sono povere, altrettanto più sono nostre padrone e dobbiamo per conseguenza fare loro più buon viso e trattarle amorevolmente.

S. Maddalena di Canossa
Rekolekcje duchowe

Dla dopełnienia naszych posług miłości organizujemy rekolekcje, stwarzając okazję szczególnego spotkania z Bogiem na ćwiczeniach duchowych. Takie rekolekcje stanowią sposobność doświadczenia miłości Boga oraz głębi wiary, aby stać się zdolnymi do życia autentycznym duchem chrześcijańskim, w każdej sytuacji.

Nowe przykazanie Chrystusa i charyzmat otrzymany od Ducha Świętego, czynią nas wrażliwymi i solidarnymi wobec każdego ludzkiego doświadczenia cierpienia i ubóstwa.

Z troską i z “wielkim sercem” odpowiadamy na potrzeby braci lub pojawiające się prośby o posługę, nawet te, które wykraczają poza sferę naszych “posług miłości”, w dialogu z naszymi Przełożonymi oraz we współpracy z władzami kościelnymi i cywilnymi danego terytorium.