Chciałabym mieć ducha Serafina, by móc mówić godniej o Ustanowieniu Czcigodnego Sakramentu.

św. Magdalena di Canossa
s. Teresa Pera