Bóg swoją łaską towarzyszy słowom tych, którzy czystym sercem Go miłują i są z Nim wewnętrznie zjednoczeni.

św. Magdalena di Canossa
s. Teresa Pera