Bardzo pragnę - moja droga Córko - byś nie przywiązywała się do żadnego z naszych domów. Niech Pan w swoim Miłosierdziu ochroni nas przed przywiązywaniem się do czegokolwiek.

św. Magdalena di Canossa
s. Teresa Pera