Módlmy się całym sercem za Kościół Święty, błagając Pana, by zawsze chciał mu towarzyszyć.

st. Magdalena di Canossa
Links