Nie myśl, że Pan jest taki jak my, którzy odmierzamy ludzkie słabości zbyt wyczuloną wagą wobec doznanych krzywd. Bóg jest bogaty i z przepychem obdarza nas swoim Miłosierdziem.

św. Magdalena di Canossa
10/06/17
Formazione

Zdjęcia z formacji sióstr juniorystek. Pozdrowienia dla wszystkich!