kanosjanki

See what my Madonna can do! My dear Durini fears that I love Mary too much but (I say) even if we should turn to dust for Her sake we would not have repaid Her as we should.

st. Magdalena di Canossa
Saints and …

Saint Magdalene of Canossa

 

 Saint Magdalene of Canossa – you can read more in the  fold Foundress.

Sr Erminia Cazzaniga - Italian missionary in Timor-Leste Sister Erminia Cazzaniga, Italian missionary in Timor l'Este who lived almost 40 years in Timor-Leste. She was the guide and a good consuellor of young people. The parish priest told about her: "She hepled always everybody, my family, too"... " When I met her for the first time, she was the Superior of the comunity in Manatuto, the city between Baucau and a capital Dili. I was visiting the village together with the bishop Belo and we and we stayed at sisters’ convent to drink a cup of coffe“. Sr Erminia was sincere and had a great sense of good humour, also with the bishop Belo who was a Nobel laureated and had known him as a seminarist. The rule of sister Erminia – told father Martinho – consisted in encouraging people to be good”. That day she was killed, there was a climate of tension. Sister Erminia knew that the violence of the soldiers was increasing. But at that moment no one would have immagined that this very good-tempered sister, some months later, would have become one of the victim their violence. On that dramatic 27 of september, while she was carying the food for the refugees, she was killed together with another canossian sister, Celeste Carvallo (from Timor-Leste). In her last letter to the parish priest she had written: “You certainly know that we are in a full war…. The groups sostained by the miliciant are attacking and destroying our country.. Our mission today is not only to help, as Saint Paul said, but also to cry with those who are crying and share with those who are in need. And also to strengthen in hope and trust in God our Father who doesn’t abbandon His little ones. Mary, Mother of Jesus intercedes for us for the miracle of the unity, peace and common love“. Let’s pray with sister Erminia and ask, that many martyrs of the faith obtain for us the reconciliation and the visdom of the dialogue.
Więcej
Sisters Erminia Cazzaniga and Celeste de Carvalho - the canossian martyrs Zamordowane niedaleko od stolicy kraju we wrześniu 1999r., w czasie zamieszek wybuchłych po referendum dotyczącym kwestii uniezależnienia się Timoru Wschodniego od Indonezji. Ciała zamordowanych były w takim stanie, że zdecydowano się na natychmiastowy pogrzeb. Odbył się w Los Palos, tam, gdzie zostały zabite. Rodzina s. Ermini Cazzaniga poprosiła, by jej ciało sprowadzić do Włoch. Podczas pogrzebu zamordowanych w Timorze Wschodnim sióstr Erminii i Celeste, trzech seminarzystów i czterech osób świeckich (młody student teologii, dwie osierocone dziewczynki, reporter pracujący dla japońskiej gazety), biskup Basilio Do Nascimento wypowiedział takie słowa: "Dlaczego zabili naszych ludzi? Nie wiemy. Oni byli tu, aby pomagać każdemu; oni nie byli naszymi wrogami". Obydwie siostry były pełnymi entuzjazmu wychowawczyniami ludzi młodych. Poświęcały im czas i uwagę nawet po skończonych zajęciach. Owego feralnego dnia siostry misjonarki były świadome niebezpieczeństwa, donosiły żywność oraz leki ludziom ukrywającym się w górach, którzy pozbawieni zostali wszelkich środków do życia. Na pamiątkę ich ofiary z życia, świadomie złożonej podczas dostarczania żywności ludziom ukrywającym się przed okrucieństwem bojówkarzy, otwarto w stolicy kraju, w Dili, centrum formacji o nazwie "Sprawiedliwość i Pokój". Celem jest twórcza praca nad pomnażaniem nowych miejsc pracy oraz budową nowych szkół i szpitali. Siostry Erminia i Celeste w 2000r. otrzymały ze strony fundacji "Path and Peace", pośmiertny tytuł "Servitores Pacis".    
Więcej
Sister Dalisay Lazaga (1940-1971) - Servant of God, from Phillipines EARLY LIFE Dalisay Lazaga was born in Santa Rosa, Laguna on March 17, 1940. In her early age, she got a preview of her vocation - suffering. At age of eight she lost both parents that her eldest sister took care of her. Consequently from her early childhood she knew the suffering of a motherless child. In this painful suffering that she went through, she grew up to be a good and virtuous girl and was loved by everybody. At twenty years of age, she obtained her education degree and took up a teaching profession with love and enthusiasm. HEEDING THE CALL Dalisay became an esteemed teacher by her peers and she is flocked by admirers. Despite of the admiration she received, she felt the call to religious life that she fostered since her childhood.  Her choice did not please her family, who cherished the idea of another kind of life for her but she persisted. She entered the Canossian Daughters of Charity of St. Magdalene of Canossa and on February 2, 1966 she made her first religious Profession in the Novitiate House of Oxley in Australia. Upon her return, she took up again the demanding task of teaching and realized an enviable, if short, earthly and spiritual career, carrying out her mission among the youth of the Canossian schools. HER SUFFERING In November 1970, Sister Dalisay's health showed serious symptoms of deterioration that she had to undergo an exploratory operation. The diagnosis is unmistakably fatal, giving her only three months to live. Initially, she had no idea of her actual condition. Yet, with a great longing for life in her heart, she moved unaware towards death dreaming about the beauty of a life spent in bringing many souls to Christ through her sufferings that she endured. When she found out the truth of her condition, she accepted it with an inspiring gentleness of spirit and surrendered to God's will. This further gave her the grace to offer her sufferings for the conversion of sinners. Sister Dalisay breathed her last on January 30, 1971 and it is said that Our Lady, dressed as a Queen and Patroness of their congregation, came to welcome her. THE CAUSE OF SAINTHOOD A few decades after her death, numerous favors were reported through her help that prompted the Canossian Congregation to formally open her cause for beatification and canonization.  The cause for her sainthood was opened by the Congregation for the Causes of Saints  June 28, 2012 and conferred to her the title "Servant of God". The life of Sister Dalisay may not be dramatic like the famed Filipina foundresses, but they share one common denominator - suffering for the love of God and souls. In the case of Sister Dalisay, she endured much suffering since her childhood until her passing, yet she accepted them as a form of grace in order to bring souls back to God. This heroic act is something that we should imitate as our act of charity and truly deserves a cause for her sainthood  May Servant of God Sister Dalisay Lazaga help us to understand the value of suffering, not a a burden, but a grace and an opportunity to offer it to God for the salvation of souls. For favors granted through her intercession, you can report them to Canossian Daughters of Charity 1202 M. Gandhi St., Paco, Manila   References: "Sr. Dalisay Lazaga". canossaphil.org. Retrieved on September 30, 2019. "Canossiane". canossian.org., Retrieved on September 30, 2019. Special thanks to the owner of the photographs utilized in this blogpost. +AM+DG+  
Więcej
Sr Teresa Pera (1870-1938) - Servant of God She was born 19 of February 1870 in Turin in Italy. Będąc jeszcze młodziutką dziewczynką, ujawnia szczególną czułość do ubogich i cierpiących, którym okazuje konkretne wyrazy pomocy. W wieku 25 lat wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Kanosjanek. Jej wędrówka przez życie umiejscawia się pomiędzy Turynem a Mediolanem, jednakże pomiędzy te punkty geograficzne włącza się etap 32 lat życia na dalekim Wschodzie. Po kilkakrotnej prośbie wyjazdu na misje, 17.10.1900r. zostaje wysłana wraz z trzema współsiostrami do Hong Kongu. Dosyć szybko rozpoczyna swe "białe męczeństwo", powodowane rozwijającym się nowotworem gardła, trwającym przez niemal 20 lat aż do jej śmierci. Jako nauczycielka i Przełożona prowadzi lekcje w szkole i konferencje dla współsióstr. Jej dotknięte rakiem gardło sprawia niesamowity ból przy każdym słowie. To w tym kontekście jej cnoty dochodzą stopniowo do najwyższego stanu heroiczności. Udziela się wszystkim i we wszystkim z pełną podziwu dyspozycyjnością. Zadziwia swą pogodną dobrocią i delikatnością w słuchaniu problemów innych ludzi. Poprzez całe swe życie na różne sposoby udowadnia, że Chrystus jest jej jedynym wzorem. Upodabnia się do niego przez mężne znoszenie swych cierpień, nie pozwalając sobie na żadne przywileje, przynależące jej z powodu postępującego nowotworu. Aż do ostatnich dni życia wskazuje na Ukrzyżowanego, który nie cofnął się przed męką krzyża, by tylko dać poznać innym szaloną miłość Boga Ojca do każdej osoby ludzkiej.  
Więcej
Sister Fernanda Riva (1920-1956) - "missionary of joy", Venerable Mother Fernanda Riva was born in Monza (Italy), on 17th April 1920. She entered the Missionary Novitiate of  Vimercate on 19th March 1939 and in October left for India. She completed her novitiate and studies in Belgaum. Her field of apostolic ministry was the school in Mahim and the University in Alleppey. She attained holiness through suffering that brought her to be identified with Christ Crucified. She died with a reputation for holiness on 22nd January 1956. She was declared Venerable on 28th June 2012.   READ MORE: Gdy ma zaledwie 3 miesiące, umiera jej 33 letni ojciec, w wyniku komplikacji po przebytej operacji. Czwórką dzieci zajmuje się odtąd tylko matka. Półtora roku później umiera jedno z dzieci, malutka Erminia. Fernanda już od swego dzieciństwa ujawnia umiejętność odważnego przyjmowania choroby i cierpienia. Dzięki wierze swej matki osiąga wysoki poziom formacji chrześcijańskiej. Wzrasta z rosnącym pragnieniem poświęcenia się Bogu. W 1938r., uczestnicząc w ceremonii wręczenia Krzyża misyjnego grupie misjonarzy, odczuwa Boże wezwanie do misji. 19.03.1939r. wstępuje do kanosjańskiego Nowicjatu Misyjnego w Vimercate, a już 18 października tego samego roku zostaje posłana do stanu Belgaum w Indiach. Ma wówczas 19 lat i 6 miesięcy. W Indiach dopełnia formację nowicjacką oraz podejmuje studia. Zdobywa wysokie wykształcenie i w niedługim czasie jej polem działania staje się szkoła na peryferiach Bombaju, Mahim, z 2000 dziewcząt, pochodzących z różnych kast, mówiących różnymi językami i przesiąkniętych trudnymi do wykorzenienia przesądami. S. Fernanda szybko staje się osobą jednoczącą grono o tak kontrastujących ze sobą cechach. Z entuzjazmem podejmuje współpracę z dziewczętami, z rodzicami i z całymi rodzinami. Po zajęciach lekcyjnych poświęca swój wolny czas uczennicom mniej zdolnym i bardziej ubogim. Licznie uczęszczającym do szkoły wyznawczyniom religii hindi i islamu przedstawiała piękno moralności zapisanej w ich religii, i na tej bazie formowała dziewczęta do postawy uczciwości i szacunku wobec każdego człowieka. W wieku 30 lat życia zostaje dyrektorką Uniwersytetu w Alleppey w stanie Kerala. Obdarzona ogromnymi zdolnościami intelektualnymi, z wielką łatwością prowadzi zarządzanie szkołą, uposażając ją w pomoce naukowe i w bibliotekę. Jednocześnie bez reszty poświęca swe naturalne dary oraz wykształcenie, do integralnej formacji osobowej każdej ze swych uczennic. Z mądrą łagodnością prowadzi je ku pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Dla poszerzenia zasięgu działań wychowawczych nauczała jednocześnie wybrane nauczycielki, przekazując im uniwersalne wartości ewangeliczne. Pomimo wielu darów, jakie posiadała, nigdy nie okazała nawet cienia dumy. Wychowawcy i nauczyciele byli pod wrażeniem jej ogromnej pokory, przebijającej z jej posługi innym. Bardzo uzdolniona, a zawsze otwarta, w postawie słuchania, gotowa uczyć się od innych. Z równą łatwością potrafi przebywać z ludźmi światłymi, jak i z niewykształconymi. Szybko zaczyna być nazywana "misjonarką radości"; pełna radości wewnętrznej pochodzącej od Boga, "zaraża" nią wszystkich, którzy ją spotykają. Współsiostry poświadczały o jej wszechobecnym optymizmie ujawniającym się w pracy, we wzajemnych relacjach, a nawet w akceptacji własnych ograniczeń. Postępująca od 1850r. choroba nowotworowa, ujawnia jej heroizm w godnym znoszeniu cierpienia. Umiera w opinii świętości 22.01.1956 r., w wieku 36 lat. Od młodości wyróżniała ją nadzwyczajna radość. Czerpała ją z rosnącej świadomości obecności miłującego Boga. Poruszona słowami św. Pawła Apostoła: "Pan tych miłuje, kto daje z radością (2 Kor 9,7)", pisząc o miłości ku bliźnim wyznacza sobie normę: "Uśmiechaj się; spraw, aby druga osoba czuła się doceniona i czyń to z całą szczerością serca". O relacji do Boga pisała: "Prawdziwa miłość ku Bogu rodzi gorliwość o dusze i o Chwałę Bożą". Zdolna do autentycznej miłości ma wyznaczony cel: naśladowanie oraz uczenie naśladowania Jezusa Chrystusa. W jej zapiskach duchowych czytamy m.in.: "Udziel mi, Panie, łaski takiego naśladowania Cię, abym się mogła stać drugim Chrystusem, drugim Chrystusem Ukrzyżowanym". Myślą zamykającą jej wewnętrzne postanowienia, są słowa: "Pamiętaj, że twoje dni wszystkie są policzone oraz, że czas zmarnowany to czas utracony na zawsze".
Więcej
sr Emily Aloysia Bowring (1833- 1870) - the daughter of  governor of Hong Kong, called as the first canossian sister from the mission in Hong Kong córka Marii i Johna Bowring, protestanckiego małżeństwa, urodzona w Londynie. Ojciec stał się później sławnym, czwartym z kolei gubernatorem Hong Kongu. Rodzina liczy 8 rodzeństwa. Pomimo silnych tradycji protestanckich każde z dzieci obiera drogę przeciwną. Pośród różnorodności wyborów jedno jest dla nich wspólne: głębokie dążenie ku religijności, żywo w owych czasach podsycanej Ruchem Oxfordzkim. Ku rozczarowaniu głowy rodziny dzieci odłączają się od unitaryjskiej, tradycyjnej wiary, by przejść do innej sekty protestanckiej, czy wręcz do Kościoła katolickiego. Pierwsi czterej bracia przeszli na anglikanizm; pierworodna Maria wstąpiła do anglikańskiego klasztoru. Szósty syn, Charles, był pierwszym, który śmiało się zwrócił w stronę katolicyzmu. Ostatni stanie się protoplastą linii katolickiej rodu Bowringów. Przejście na katolicyzm szóstego syna, Charles'a, zasługuje na szczególną wzmiankę. W 1848r. jako 20 letni chłopak studiuje na Uniwersytecie w Cambridge. Angażuje się w Ruch Oxfordzki, ten, sam, który przyprowadził Newmana i setki innych protestantów do Kościoła katolickiego. Oświecony dziełami św. Atanazego postanawia przyjąć chrzest święty, a w 1850r. wstępuje do Towarzystwa Jezusowego, obierając sobie imię Alois. 18.09. 1858r. przyjmuje święcenia prezbiteratu, a cztery dni później zapada na ostre zapalenie trzustki, które dwa miesiące później kończy się śmiertelnym zejściem. Charles był w pełni świadom postępującej choroby, zapytany o samopoczucie odpowiadał: "Bogu niech będą dzięki za to, że dopuścił na mnie te cierpienia". Umierał w wieku 29 lat. Jego ciało spoczywa w krypcie kościoła św. Ignacego w Rzymie. Emily, od dziecka wychowywana przez bardzo wykształconego ojca, nauczyła się czytać po francusku, włosku i po łacinie. Orientowała się dobrze w literaturze angielskiej, w muzyce, a także w historii.. W wieku 19 lat otrzymuje dar wiary, dzięki swemu bratu Charlesowi Algernon. W 1853r. z wielką radością a zarazem świadomością czekających ją trudności, przyjmuje sakrament chrztu św. już trzeci z kolei) oraz Komunię św. w Kościele katolickim. Ojciec, w obawie, że córka podejmie decyzję wstąpienia do klasztoru, postanawia ją zabrać wraz z żoną do Hong Kongu. We trójkę docierają na miejsce 12.04. 1854r. Dokładnie 12 kwietnia, z tym, ze sześć lat później, docierają do Hong Kongu pierwsze siostry kanosjanki. Rodzina Bowringów W wyniku komplikacji po spożyciu zatrutego chleba (było to zamierzone i dotknęło sporej części mieszkańców regionu) matka powraca wraz z Emily do Londynu, by ratować życie. Umiera jednak 27.09. 1858r. Po pogrzebie matki, córka powraca do Hong Kongu, by dodać otuchy wstrząśniętemu ojcu. Po niedługim czasie sir Bowring podaje się do dymisji, nie widząc sensu życia w tym kraju bez ukochanej żony. Decyzja powrotu do Europy realizuje się 5.05. 1859r.: John Bowring wsiadał na statek z jedną spośród córek, z Marią. Z głębokim cierpieniem patrzył na stojącą na lądzie Emily, zdecydowaną pozostać w kolonii. Ona już wtedy wiedziała, że do kraju dopływają statkiem misjonarki z Europy; zamierzała się do nich przyłączyć, gdyż od dawna pragnęła bez reszty poświęcić swoje życie Bogu ( o przyjeździe włoskich sióstr dowiedziała się od Ojców z S. Calogero z Mediolanu, którzy obecnie są znani jako Ojcowie P.I.M.E.). Obawy ojca, że definitywnie utraci swą córkę, namacalnie się dopełniały. Dotąd oddana Emily po raz pierwszy sprzeciwiła się ojcu i to w tak bolesnym dla niego doświadczeniu śmierci ukochanej małżonki. Historyczne spotkanie z siostrami, na które czekała Emily, miało miejsce 12.04. 1860r. Emily upada na kolana i płacząc całuje ręce młodej przełożonej. Przyłącza się do nich i w ich ciasnym, wynajętym lokalu godzinami z nimi rozmawia, by poznać ich normy życia zakonnego. Po 16-stu dniach zostaje postulantką, a trzy dni później, w nowo otwartej szkole kanosjańskiej, zostaje kierowniczką. Jeszcze przed wstąpieniem s. Cepis pisze o Emily w liście do przełożonych w Wenecji: "Nie zważa na swe wysokie pochodzenie ani na swe zdolności. Dobra w haftowaniu i rysowaniu, gra na pianinie i zna różne języki. A mimo to ma w sobie pokorę, jakiej nie sposób wyrazić". Poźniejsza korespondencja potwierdza zalety przyszłej nowicjuszki: "Dnia św. Józefa otrzymałyśmy wspaniałą córkę Gubernatora - Aloysię Bowring. Gdybyście ją widziały, zadziwiłybyście się, jaka pokora i jakie posłuszeństwo, nie zważanie na siebie i na własne sprawy, godna podziwu. Kiedy może się zająć najskromniejszymi pracami domowymi, jest bardzo radosna. W dziełach miłości patrzenie na nią to sama przyjemność: wydaje się być wychowana od lat jako Córka Miłości". Kanosjanki, z którymi zdecydowała się prowadzić życie służby, były świątobliwe. Nie posiadały jednak takiego jak ona wykształcenia. Ona, mimo tych różnic, przyjmowała wszystko z zadziwiającym spokojem. 10 maja, w niespełna 18 dni od przybycia sióstr kanosjanek do Hong Kongu, otwierają one pierwszą szkołę. "dla tych, które pragną, ale szczególnie dla ubogich". Już pierwszego dnia 36 dziewcząt, "wszystkie z ogromną niewiedzą o życiu religijnym". Były wśród nich Chinki, Angielki, Malezyjki i Portugalki. Aloysia będąca członkinią wspólnoty tylko od dwóch dni, przyjmuje na siebie cały ciężar nauczania. Poprzez swe wypowiedzi dotyczące Boga od razu zjednywa sobie sympatię dziewczynek. Dla niej szkoła rozpoczyna się godzinę wcześniej, a kończy godzinę później, by uczyć angielskiego swych sióstr, niecierpliwych, by stać się zdolnymi do apostołowania. Aloysia pomimo wielu zajęć znajdowała czas na naukę włoskiego: "by lepiej rozumieć ducha założycielki, wyrażonego w Regułach". Owocem tej pracy jest osobiście przez nią napisany już w listopadzie, list - prośba o przyjęcie do nowicjatu. Aloysia napisała w swoim notatniku: "Oh! Jakże bardzo pragnę być cała Jemu poświęcona, poprzez śluby zakonne: oby cały ten czas, jaki mi pozostał, był prawdziwym przygotowaniem do owego dnia!". 26.09.1862r. to pragnienie staje się faktem: Aloysia składa wieczystą profesję zakonną. Tego samego dnia, niejako by dać znak dobrotliwości, Bóg obdarzył wspólnotę dwoma nowymi nowicjuszkami z PortugaliiL Angeliką Barretto i Carlottą Giuditta. Na dwa dni wcześniej inny dar: przybycie dwóch sióstr w Włoch. Święto było pełne. Aloysia towarzyszyła protestanckim żonom brytyjskich żołnierzy w Hong Kongu; odwiedzała te chore, apostołując przy tym. O przyjacielskich relacjach świadczą listy niektórych spośród protestanckich kobiet, pełnych wdzięczności za okazane im serce. Podczas epidemii cholery wiele podopiecznych zmarło. Siostry nie szczędziły sił, by nieść ulgę cierpiącym. także Aloysia pokazała postawa siłę swego ducha: w nocy czuwała, a w dzień pracowała, jakby nic się nie stało. 20.08.1870r. przyszła kolej na Aloysię. Siostry wspominały ostatnie chwile jej życia, gdy prosiła, żeby pozwoliły jej odejść, by nie prosiły o zdrowie dla niej: Pozwólcie mi odejść!" Pośród ostatnich swych słów, pamiętając o swych wychowankach, powiedziała: "Och! gdyby doświadczyły, kto jest życiem, bogactwem, honorem. Biedne córki! Ileż dróg musza one przemierzyć, szczególnie w tych krajach!... tylko Pan Bóg jest drogą, prawdą i życiem". S. Aloysia wydała swe ostatnie tchnienie 20. 08. 1870r., w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Miała 37 lat, z których 10 przeżyła jako Córka Miłości.
Więcej
Sister Luigia Grassi (1811-1888) - the Servant of God and promotor of  canossian mission "ad gentes" LUIGIA GRASSI, was born in Milan on the 7th of September 1811. Attracted by the love of Christ crucified, she entered the Institute of the Canossian Daughters of Charity, in December 1833. In the house of  Pavia, she made herself a gift for all and she came to be called ?Mother Charity?. In 1860 she opened the doors of the East to the first Canossian Mission. She died in the odour of sanctity on 11th November 1888.   READ MORE: THE STRUGGLE OF BEGINNINGS It was the Foundress Saint Magdalene di Canossa herself who encouraged the Canossian Sisters in Milan to accept into their novitiate the 22 year old Luigina Grassi. So she entered 31.12.1833. Luigia met again   the Foundress at the end of the first year in the novitiate, when she had to ask her to be admitted to the clothing of the religious habit. "Do well, dear", was the answer she got from Magdalene. these words became for Luigia, as the seal for the "great enterprise" to which God would call her later. Sr Luigina's state of health was not strong, yet she concluded happily the preparatory stages prior to her religious profession (15.09.1835). Soon after this she was assigned to teach the hearing impaired, but that experience was short; in fact she was asked to give that up in favour of teaching young country girls preparing to become teachers themselves in their own villages. For Luigina, this change was an early sstart on the road to renunciation and detachment. AUTORITY AS SERVICE In 1847, another Community was established in Milan, in Porta Comasina, Luigia was assigned there as the Superior. She accepted that charge as service, putting the whole of herself to organizing, helping, comforting. Under her guidance  the Canossian MInisteries bloomed and the Sisters themselves were competing among themselves to help one another. On March 18 of the following year the revolution termed: "Le Cinque Giornate di Milano" (Milan's Five Days) broke out. The jouse of the Canossian Sisters was soon filled to overflowing with people terrified by the austrian artillery. For the young community this was their testing ground. The Sisters entertook everobody with generosity till the austrian army abandoned the city. AN INSPIRED TEACHER In 1850 we find sr Grassi covering the role of Assistant Superior in the Canossian First House in Milan in Via della Chiusa. The Superior there was sr Margherita Crespi who had had young Luigina as her pupil in school. She has suggested to her to write a whole page with the phrase: "Luigina, the Lord wants you to be a saint!". But at this stage of her life, however, such a glorious thought was more frithening than inspiring. It was in this new house that Luigia net a genovese missionary asking for help for poor african children. Sr Luigia referred him to Fr Biagio Verri, who later felt inspired to become a missionary himself. Later, he told to sr Grassi: "It was you, reverend Mother, who started me on this road and gave me my missionary vocation". From then on, sr Grassi got increasingly interested in the missionary problem. AN "ANGEL" IN NAME AND DEED In September 1850, Msgr. Angelo Ramazzotti, the founder of the Institute for the Foreign Missions of Milan (P.I.M.E.), was nominated bishop of Pavia. He begged sr Crespi tp send some of her sisters to his new See. After about a year of attempts, a group of Canossians, headed by sr Grassi appointed as their superior by sr Crespi, left Via Chiusa for Pavia and reached Corso Garibaldi, place that had been chosen purposely by the Bishop himself. On December 30, 1852, the new house was inaugurated. Besides the traditional Canossian MInisteries, the sisters started to give their assistance to the poor girls of the "Pia Casa d'Industria", (Pious Home of Industry). Among these girls, sr Grassi fekt sshe really was "servant of the poor". She was helped by Ramazzotti through the frequent letters. This was of hreat help to the vitality of the Institute as the Sisters were undertaking the MInistry of the Spiritual Exercises and the formation of reliable girls as "country teachers". PROPHETIC DREAMS It was during this time that sr Grassi had a mysterious dream. She saw Crist suffering for the infedilities of consecrated persons. She expressed to Him her desire to consoling Him but He answered: "Luigina, it is your turn! It is your turn!". She felt this as a mandate and told herself: "If this entails leaving, come on!". Later she had another dream. One early morning, as she was waking up, she heard a loud guttural groan as of a hanging person. In her fright she screamed: "What is it? What is it?" The answer came in a terrible voice: "I am the devil who wanted to strangle you!". (Note that sr Grassi was constantly goaded on by her zeal for the salvation of people). In 1856 the Sisters a Pavia, helped by Commission were aoutsanding both for their authority and their birth. These had to assume the responsability of continuing their assistance to these until they had learn to speak and completed their education. At this time, a cholera epidemic broke out. A sister caught it while assisting the patients, and thanks also to the trusting prayer of them all, she was miraculously healed. The schools, however, were closed and the enrtance guarded by a sentry. The sisters were very busy nonetheless. They took this as their chance to organize a course of Spiritual Exercises that was very successful. Fr. Cairoli himself had preached  the retreat, prior approval of the Bishop. Cairoli had been obliged to remain in the convent on account of stringent health laws. Vocations to the religious live kept multiplying. Sr Grassi, concerned about their adeguate formation In the days the cholera raged, sr Grassi had written: "I cannot control my tears, but they dry up fast ... for sure, some great designs is hidden behind them". NEW HORIZONS Then she had another vision. It seemed to her she was in a garden. Her thoughts were immersed on God to whom she was aggressing ardent aspirations. Suddenly she saw a very big weeping willow with extraordinarily long drooping branches. Then the branches turned into vine branches bearing precious grapes with berries much larger than normal. At the same time she heard the Lord telling her:?It is in this way that I wanted many people to be saved through you?. In 1856, the young Emperor Francesco Giuseppe of Austria convened all the Bishops of the States under his regime to see that they implemented to the full the Concordat with the Church. Bishop Ramazzotti too had to partecipate. During his long absence, the corrispondence between sr Luigia Grassi and the Bishop did not slack. She kept him informed on the general situation of the Community and of their ministries. He in turn provided her with his support and advice. In one of his lovely letters that reveals him as a person whose trust in God is complete, he expresses himself thus: ?When the Daughters of Charity, even those in Pavia, will be in heaven surrounded by the great number of souls saved through their charity?I too will share the goodness of the Lord!?. This expression shows the great benevolence the Bishop felt towards the Institute. In 1858, under the pontificate of Pius IX, with the consent of the Emperor, Bishop Ramazzotti was nominated Patriarch of Venice. For sr Grassi this meant new difficulties both spiritually and financially. This situation, however, was lightened through a Commission of iutstanding people in Pavia. The Commission  was headed by the  Pavia Capitular Vicar, Vincenzo Gandini. But alas! The new Patriarch took Fr. Cairoli with him. In 1859, the war spread fear and apprehension everywhere. Sr Grassi asked the Patriarch his mediation in order to avoid the impending dangers. One of these was the risk of having to send the novices home for lack of sustenance. The novices, however, unanimously declared themselves ready to face death rather than dismissal. DISAPPOINTING ?NO? FOR INDIA Some missionaries from India sent an appeal to the Patriarch of Venice to have some Sisters. They were to run schools, orphanages, hospitals. Msgr. Ramazzotti informed sr Grassi right away. Some of the Canossian Communities, however, were not of the same mind. Unexpectedly, they strongly opposed the idea. Even the Sacred Congregation for Bishops and Religious did not approve of the Canossian Sisters contemplating sending their members to the Missions. This caused sr Grassi a lot of suffering but she had to give up the idea. The Patriarch, commenting on the situation, wrote to her: ? May God?s will be done: this is the most beautiful Mission assigned to us!? MEMORABLE ?YES FOR CHINA? Two missionaries in Hong Kong, had asked monsignor Marinoni to send them six Canossian Sisters. These vere to take chargé of little orphan boys and  girls and of the schools for English, Chinese ad Portuguese girls. Mons. Marinoni found himself, and not for the first time, faced with a lot of difficulties Chief of which was that of having to give a little more breath to the Rules of the Canossian Daughters of Charity. It was again the Patriarch of Venice who smoothed out the problem. In January 12, 1860, Msgr. Ramazzotti presented a petition to the Holy Father Pius IX ?to allow some changes, made necessary by the local situation, to the Rules of the Canossian Daughters of Charity?. The Holy Father, through Cardinal Barnab?, approved for thes changes and blessed the beginnings of the Canossian Foreign Missions. The rescript bore the same date of the petition. On the evening of Ferbuary 3, 1860, Monsignor Marinoni brought to the Pavia Community the happy news that everything was ready for the departure. It was to be on the same month it had been planned. Even the Emperor Francesco Giuseppe and his Consort Elizabeth would contribute to the expenses of the journey. THE DEPARTURE A group of six sisters: four from Pavia community and two from that of Venice, accompanied by sr Grassi. Reached Verona od February 24, 1860, for a stop over at the tomb of the Foundress. There, providentially, they met sr Adeodata Mazza who had lived with the Foundress. The Sisters wanted to know from her whether Magdalene would have approved sending sisters to the Missions. Without a shade of hesitation she answered: ?What would she have done? With the heart burning with love for neighbor that she had, not only would she have sent Sisters but would have gone herself. Go, therefore, God calls you, God wants you and may God bless you!? In Venice the Sisters were given a grand welcome. The Patriarch himself presided the function prepared for the imposition of the Missionary Crucifix to the Sisters and wished them well with these parting words: ?Go! And may you navigate guided by the sail of obedience!? Among the first missionaries are: from Pavia 27 years old Maria Stella, 34 years old Rachele Tronconi, 29 years old Giuseppina Testera, 22 years old Giovanna Scotti. From Venice: 40 years old Lucia Cupis and 20 years old novice Claudia Compagnotti. BREAKING THE ICE IN HONG KONG The first news from Hong Kong was comforting. The sisters were telling of the baptism of a Chinese girl and the vocation of Aloysia Browing, the ex - Governor?s daughter. Aloysia, whe came from a Protestant background, embraced the Catholic faith and later joined the Canossian Sisters. She went on to became a fervent novice and then an exemplary religious. Soon sr Grassi was asked reinforcements. She turned alsto to the others Canossian Communities, so between the years 1861-1862 five Sisters from the communities of Verona, Venice and Legnanello left for Hong Kong. Hong Kong became the new sendind Center. From there, other foundations in the interior of China and India became a reality. FESTIVE BELLS IN HEAVEN On September 24, 1861 Msgr. Ramazzotti died. His death left sr Grassi filled with sorrow and preoccupations. She, hovever, trusted a lot in his protection from Heaven. After all the Pavia community was the one that he ?loved with a Father?s love?. He building housing the Pavia community belonged to the Ramazzotti family. Soon the people came to know that the Canossian Sisters had inherited the whole building complex. But what the people did not know was that Msgr. Ramazzotti, due to the great amount of charity he had done, was left with no money to provide the three quarters needed for the total payment of the building. The Sister?s dilema was what to do: renounce the inheritance? When some pious persons became aware of the situation, they came to the Sisters? help. In a year the whole property came into the possession of the Canossian Daughters of Charity and this affair too was brought to a happy end. The benefactors themselves admired the correct behaviour of sr Grassi even in this circumstance. The House was termed ?Canossian Institute for Foreign Missions?. Novembre 21, 1872: the sixth expedition for China of the Sisters from Pavia. Equally also in 1874. In that year an another community was established in Pavia, at al Senatore. In the meantime, the proces for recognizing the heroism of Magdalene of Canossa?s virtuse had been opened. UN UNFULFILLED DESIRE In 1876 a sister, broken by sickness returned from the mission, sr Grassi manifested her desire to take her place in this mission. But the Bishop?s answer was: ?You must remain rehe to ring the bell calling more young missionaries, and to show them the way?. She pbeyed and remain tranquil. She increasingly acquired dtrength as she saw her mandate taking shape: to prepare the way, to call together generous young ladies who, once robust in their faith, could see the path to follow and take it in their stride to the end. NOVITIATE IN PAVIA On October 20, 1879, after some contrasts, Msgr. Ribolti, authorized by Msgr. Luigi Canossa, Bishop of Verona, erected canonically the Canossian Novitiate for Foreign Missions, with residence in Pavia. Sr Grassi?s enterprise had reached its consolidation. It was the triumph of her faith, of her humility, her silent suffering in the slow maturation of that blessed phrase ?It is your turn!?. She would find peace only in her generous answer to that ?Do well, dear!?. Following the canonical erection of the Novitiate, vocations became more numerous so that on February 9, 1881, eight new missionaries left for China. Institute for Foreign Missions had also, besides the communities in Hong Kong and the interior of China, other communities which to provide. Han Kow, Macao, Timor. In 1884, five more sisters left from Italy. For of them vere from Pavia itself, prepared by sr Grassi. THE MISSION in ROME and in PHILADELPHIA In Octobre 15,1885 sr Grassi accompagny to Roma four Sisters, because Msgr. Parocchi, elected Vicar if the Holy Father for the Diocese of Rome, with his strong desirehe worked and obtained, with  the Pope?s approval, that the Canossian Sisters establish themselves in Rome. Another new enterprise appeared on the horizon. A Pastor of Philadelphia (U.S.A.) asked the Canossian sisters to carry out their apostolate among the many Italians living in his Parish territory. Soon the 15-th spedition left Pavia. The foundation, though, did not turn out well. After only a year, ?not wanting and not having the authority to go against the Rule, and being ready to be cut off from their superiors, the five religious, although broken hearted, had to abandon the field and return to Italy?. Sr Grassi suffered greatly for this failure, but her fidelity to the Rule was beyond discussion, and her serene adhesion to the decision of her superiors were equally a succes in God?s eyes. She sent soon after (August 27, 1886) another good number of sisters to China. She called this ?a holy revenge?. THE LIVE ACCOMPLISHED On Novembre 10, 1888 sr Grassi fell victim of an ictus. One day later, on Novembre 11, 1888, at 20.00hrs, in the age of 77 years she died. Three days later Bishop Ribolti officiates at the Pontifical Funeral Mass. The participation of such a numerous a number of persons from every category was impressive. MOTHER LUIGIA GRASSI ? A LIVING MEMORY The zeal of sr Luigia Grassi was tireless. Her apostolate both in Italy and in the mission lands integrated beautifully. She died surrounded by a halo of holiness. On February 24, 1994 the Bishop of Pavia, Mons. Giovanni Volta, opened the Diocesan Inquest for the Cause of Canonization of the servant of God, Sr Luigia Grassi. From 1860 to the year of her death (1888) sr Luigia Grassi organizz?ed about sixteen expeditions of Sisters in the Mission. A total numer of them is 258 Sisters left from Pavia between 1860 and 1936, without calculate those who left from another Canossian communities. Sr Grassi realizzed also the other foundations, in Pavia, in Bologne, in Rome and, in the end, in Belgioioso.
Więcej
Saint Josephine Bakhita (1869-1947) - the first canossian sister from Africa, named by saint John Paul II "the universal sister" The story of Bakhita begins in a village of Darfur, called Olgossa, near the Agilerei Mountain. The members of her family were united by great love and spontaneous solidarity. They belonged to the Dagiu' Tribe who have a great tradition for being peaceful and hardworking people. She was born the most probabaly around 1869 into this well-off family who owned vast plantations and numerous heads of cattle. She had a lovely family: three boys and three girls, two of whom were twins. Bakhita was about five years old when, one afternoon her mother brought her to the fields. Only the eldest daughter and her twin sister remained at home. The eldest was preparing the supper while the little one jumped about like an elf. There was an atmosphere of peace and serenity throughout the village. A SHOUT SHATTERS THE SILENCE Suddenly the shout of alarm and terror interrupped the rhythmic thump of the hammers in the mortars and the happy voices of the children running about among the huts. "The slave traders! The slave traders!" Everyone in the village tried to find an escape. Bakhita's little sister clung instinctively to her eldest sister who struggled free with a rapid move and hid her behind a riuned hut and then tried to save herself by running away. However, she had only gone a few steps when wild and violent men jumped on her as quick as lightning. They bound her wrists behind her back and led her away together with other young men and women whom they had surprised in the houses and nearby fields. The beloved firstborn daughter of this respected family was lost forever.. For the whole of her life Bakhita would repeat: "how much my mother cried and how much we did, too". KIDNAPPING OF BAKHITA Two years passed after that unforgettable afternoon. The twins had now turned eight. One day Bakhita left the village with a friend. They were going to a big field which was really green at that season. All of a sudden they fell silent. Two armed strangers appeared from nowhere and were walking towards them. Surprised and frightened they clung to each other as though they were trying to protect each other. The two men were now close. As they approached the children the first one smiled and said kindly, "don't be afraid", while the other one accompanied the words with inviting gestures. "One of them turned to my friend said, 'Let this little one run to fetch a parcel for me from over there near those bushes. You can go on your way and she will catch up with you immediately'. Bakhita hastened to obey and ran to search around the bushes at the edge of the forest, but... there was no parcel in sight. She was still intent on her search when she was roughly grabbed by the shoulders. Bakhita relates: "I was petrified with fear. I trembled from head to foot and tried to shout out, but a lump in my troat prevented me". 'If you shout you are dead', threatened one of them taking a knife menacingly from his belt. The other one urged me to walk quickly while he pointed the barrel of his gun at my back". The forced walk lasted all night. When they arrived at a camp the two men finally stopped. There were cucumbers there, so they picked some and split them with their knives. As they sat in front of their victim, they threw her a piece to eat, but the child could eat nothing. Sobbing all the time she turned one from one to the ither asking for mercy. The two exchanged meaningful looks and then said: "What shall we call this child?". "Let's call her Bakhita" suggested the other and added: "Bakhita is a beautiful name: it will bring you luck". So the kidnappers as a joke called her "Bakhita" what means in arabic "happy - lucky woman". IN PRISON At sunrise, the two men, with Bakhita, who was now a slave, reached their village and put her into a hut full of tools and scarp iron and locked the door. Bakhita relates: "What a suffered in that place can never be put into words. I only remember those hours of anguish and how, when I was wornout from crying, I fell exhausted on a mat in a light torpor in which my imagination took me far away to my loved ones. I saw my parents, brothers, sisters and I hugged them all, tenderly, telling them how they had kidnapped me and how much I had suffered"...  But alas, I awoke to the crude reality of that immense solitude and I was gripped by a sense of dismay; it was as if my heart were breaking". Her staying in that airless prison with very little light, lasted for more than a month. She was selt and reselt more times in the way to El Obeid and in Chartum, during the years of being slave she had known too well the anguishes of slavery that means continue moral and physical humiliations. Their proprietors  flogged her for nothing. The crudel remember of those years remained on her body the tattoo.   It was cut out wiht a razos on the body of slave and the fresh wounds strewed with the salt... The hope to the change of this tragic situation changed when the young slave Bakhita was bought by an italian console Callisto Legnani. For the first time of the kidnapping she had proved a human treatment. No more suffer  of the beating. On the contrary, in the house of Sir Legnani she enjoyed the people's goodness and the peacefullness of the surroundings. ITALY ON THE HORRIZON Two years went by and than everything was drusquely interrupted. The vice consul had, of necessity, to leave the capital immediately and return in Italy. When Bakhita found out, she felt un unbridled urge to see the country she had dreamed of so much: but how could she dare to ask the consul to take her with him? Bakhita's desire got the better of her, and she overcme her timidity and went to the consul to beg him to take her  to Italy. The consul couldn't manage to understand this strange desire which the little black girl had, now how she found the courage to keep insisting. She was usually so timid and compliant. In the end the consul agreed. After a long and dangerous journey across Sudan, the Red Sea, and the Mediterranean, they arrived in Italy. She was given away to another family of friend of consul, Augusto Michieli, as a gift and she served them as a nanny.   Her new family also had dealings in Sudan had when her mistress decided to travel to Sudan without Josephine, she placed her in the custody of the Canossian Sisters in Venice, together with her daughter Mimmina for whom Bakhita was not only the nanny but also the best friend. While Bakhita was in the custody of the sisters, she came to learn about God. According to Josephine, she had always known about God, who created all things, but she did not know who He was. The sisters answered her questions. She was deeply moved by her time with the sisters and discerned a call to follow Christ. When her mistress returned from Sudan, Josephine refused to leave. Her mistress spent three days trying to persuade her to leave the sisters, but Josephine remained steadfast. This caused the superior of the institute for baptismal candidates among the sisters to complain to Italian authorities on Josephine's behalf. The case went to court, and the court found that slavery had been outlawed in Sudan before Josephine was born, so she could not be lawfully made slave. She was declared free. For the first time in her life, Josephine was free and could choose what to do with her life. She chose to remain with the Canossian Sisters. She was baptized on January 9, 1890 and took the name Josephine Margaret and Fortunata. (Fortunata is the Latin translation for her Arabic name, Bakhita). She also received the sacraments of her first holy communion and confirmation on the same day. These three sacraments are the sacraments of initiation into the Church and were always given together in the early Church. The Archbishop who gave her the sacraments was none other than Giusseppe Sarto, the Cardinal Patriarch of Venice, who would later become Pope Pius X. Josephine took her final vows as a nun in the Institute of Canossian Daughters of Charity, on August 10, 1927.  In the same time became in fullness a spiritual daughter of saint Magdalene di Canossa. She was eventually assigned to a convent in Schio, Vicenza. For the next 42 years of her life, she worked as a cook and a doorkeeper at the convent. She also traveled and visited other convents telling her story to other sisters and preparing them for work in Africa. She was known for her gentle voice and smile. She was gentle and charismatic, and was often referred to lovingly as the "little brown sister" or honorably as the "black mother." When speaking of her enslavement, she often professed she would thank her kidnappers. For had she not been kidnapped, she might never have come to know Jesus Christ and entered His Church. During World War II, the people of the village of Schio regarded her as their protector. And although bombs fell on their village, not one citizen died. In her later years, she began to suffer physical pain and was forced to use a wheelchair. But she always remained cheerful. If anyone asked her how she was, she would reply, "As the master desires." On the evening of February 8, 1947, Josephine spoke her last words, "Our Lady, Our Lady!" She then died. Her body lay on display for three days afterwards. In 1958, the process of canonization began for Josephine under Pope John XXIII. On December 1st, 1978, Pope John Paul II declared her venerable. Sadly, the news of her beatification in 1992 was censored in Sudan. But just nine months later, Pope John Paul II visited Sudan and honored her publicly. He canonized her on October 1, 2000. Saint Josephine Bakhita is the patron saint of Sudan and her feast day is celebrated on February 8.                     Przez ponad pięćdziesiąt lat "czarna" siostra wykonywała różne prace w domu w Schio: była tam kucharką, praczką, szwaczką, zakrystianką i furtianką. Kiedy się oddała posłudze furtianki, jej czarne ręce głaskały głowy dzieci uczęszczających do szkoły kanosjańskiej. Jej ciepły głos o specyficznej dla Afrykańczyków modulacji, podobał się dzieciom, a ubogim i cierpiącym, którzy pukali do drzwi furty, dodawał otuchy. Jej pokora, prostota i ujmujący uśmiech na twarzy, zdobyły serca mieszkańców Schio, którzy mówili o niej: nasza ciemnoskóra matka. Współsiostry szanowały ją za jej niezmienną łagodność i słodycz, za serdeczną dobroć oraz głębokie pragnienie, by dać poznać Jezusa. Nadeszła starość, a z nią długa, bolesna choroba. Jednakże Bakhita wciąż świadczyła o wierze, dobroci i chrześcijańskiej nadziei. Temu, kto ją odwiedzał i pytał, jak się czuje, odpowiadała z uśmiechem "Tak, jak chce tego Pan Bóg". W momencie agonii jeszcze raz przeżywała straszliwe dni niewolnictwa i kilkakrotnie błagała pielęgniarkę, która była przy niej: "poszerz mi łańcuchy, są ciężkie!". To Najświętsza Maryja Panna wyzwoliła ją z udręk. Jej ostatnie słowa brzmiały: "Madonna! Madonna!", podczas, gdy jej uśmiech świadczył o spotkaniu z Matką Zbawiciela. Józefina Bakhita odeszła do Pana 8 lutego 1947r. w domu w Schio, otoczona wspólnotą, pogrążoną w płaczu i w modlitwie. Bardzo szybko pod domem zebrał się tłum ludzi, by po raz ostatni zobaczyć ich "świętą Matkę Czarnuszkę" oraz, by ją uprosić o wstawiennictwo w niebie. Proces kanonizacyjny rozpoczął się po niemal trzydziestu latach od jej śmierci a 1.12.1978r. Kościół ogłosił dekret o heroiczności jej cnót. Opatrzność Boża, która "troszczy się o polne kwiaty i o ptaki niebieskie", prowadziła tę niewolnicę poprzez niezliczone i nieopisane cierpienia, ku ludzkiej wolności i ku wolności w wierze, aż do poświęcenia całego życia Bogu dla Jego Królestwa. 17.05.1992r. Bakhita zostaje beatyfikowana przez Jana Pawła II, a 1.10.2000r. ogłoszona świętą. Calendar of life 1876... kidnapped, made a slaver and selt more times. 1882.... Selt the last time to italian consul Calisto Legnani. 1885.... Travel to Italy. Donated to August Michieli. 1888.... Residence in Venis in Katechumenacie założonym przez siostry kanosjanki. 1890.... 9 january: chrzest, bierzmowanie i pierwsza Komunia święta w Wenecji. 1893.... Nowicjuszka u kanosjanek - Wenecja. 1896.... pierwsza profesja zakonna - Werona. 1902.... przeniesienie do Schio. 1927.... 10 sierpnia: Profesja wieczysta - Mirano Veneto (VE). 1947.... 8 lutego, godz. 20.10 - święta śmierć w Schio ( 11 lutego - uroczystości pogrzebowe). 1978.... 10 grudnia: papież Jan Paweł II wydaje dekret o heroiczności cnót Sługi Bożej, Józefiny Bakhita. 1992.... 17 maja nieoficjalnie dotąd czczona Józefina Bakhita, na Placu św. Piotra w Rzymie zostaje ogłoszona błogosławioną. 2000.... 1 października: kanonizacja "siostry uniwersalnej"; Józefina Bakhita zostaje wpisana do albumu Świętych Jana Pawła II (święto liturgiczne przypada 8 lutego). Bakhita opowiada: "Dałam wszystko mojemu "Panu": On będzie się o mnie troszczył..." "0 Panie, gdybym mogła polecieć tam, ku moim rodakom i wszystkim głośno oznajmiać Twą dobroć: och, ileż dusz mogłabym tym zdobyć!" raniała jeszcze, zanim ją poznałam"  "Przyjęłam Chrzest święty z radością tak wielką, jaką tylko aniołowie mogliby opisać." "Nie jest pięknym to, co wydaje się piękniejsze, lecz to, czego pragnie Pan!" "Gdybym spotkała tych handlarzy niewolnikami, którzy mnie porwali, a także tych, którzy mnie torturowali, uklękłabym przed nimi i ucałowałabym im ręce, ponieważ gdyby się to wszystko nie wydarzyło, nie byłabym teraz ani chrześcijanką ani zakonnicą..." "Mogę rzeczywiście powiedzieć, że to, iż nie umarłam, jest cudem sprawionym przez Pana, który przeznaczył mnie do większych rzeczy.". "Gdy ktoś bardzo kogoś kocha, gorąco pragnie być blisko tej osoby: czemuż zatem tak bardzo boicie się śmierci? Śmierć wiedzie nas do Boga!" "Matka Boża mnie ochraniała jeszcze, zanim ją poznałam" "Pan bardzo mnie ukochał: trzeba byśmy wszystkich kochali... Konieczne jest współczucie oraz wybaczenie!" Ogromnie wielu ludzi ucieka się do wstawiennictwa św. Józefiny Bakhity, a Pan cieszy się udzielaniem swych łask przez wstawiennictwo tej pokornej córki Afryki. Św. Józefino Bakhito, módl się za cały świat i wyproś dla niego dar pokoju oraz radość służenia twemu "Panu" Modlitwa do Św. Bakhity    
Więcej