I have great desire to hear that in the month of the Sacred Heart you have decided to imitate the two virtues most dear to Him. Believe me, they are most necessary for your sanctification and for the edification of our Sisters.

st. Magdalena di Canossa
sr Luigia Grassi

sr Luigia Grassi (1811-1888) – promotor of  canossian mission “ad gentes”

She  was born  7 of September 1811r. in Borgo San Lorenzo in Milan.

W szkole prowadzonej przez siostry kanosjanki zdobywa wykształcenie nauczycielki. Poruszona wezwaniem Bożym wstępuje 31.12.1833r. do nowicjatu kanosjańskiego. Profesja zakonna: 15.09.1835r.

Wspomina się z tego okresu życia pamiętne dla niej doświadczenie. Kiedy jej nauczycielka, s. Margherita Crespi napisała w jej książeczce ćwiczeń: “Luigina, nasz Pan chce, abyś była świętą”. Te słowa zapadły jej głęboko w serce. Czytała je wiele razy i często je sobie zapisywała. Pewnego dnia, przechodząc blisko kościoła, w powodzi łez, nie w pełni świadomie, uczyniła ofiarę ze swego życia,.

29.09 1852r. zostaje Przełożoną nowo otwartej wspólnoty w Pawii. Wspólnota prowadzi szkołę podstawową, zawodową, ponadto rekolekcje duchowne oraz katechezę dla wszystkich kategorii osób. W 1855r. Podczas epidemii cholery wszystkie siostry angażują się w pomoc dotkniętym chorobą. W rok po epidemii s. Luigia otwiera dom dla Głuchoniemych. Kiedy Monsignor Angelo Ramazzotti przedstawił ją Marghericie Crespi, Przełożonej domu w Mediolanie, w celu uproszenia kilku sióstr kanosjanek dla Pavii, Luigia nie zawahała się i odpowiedziała, iż jest gotowa słuchać.

Spytana o to, co myślałaby Magdalena o takim przedsięwzięciu, szeroko rozpostarła ramiona, jakby chciała objąć nimi wszystkich, i powiedziała: “Co byłaby uczyniła? Ta, która miała serce płonące miłością ku swym bliźnim, nie tylko posłałaby siostry, lecz pojechałaby osobiście!

Zatem wyjeżdżaj. Bóg ciebie wzywa, Bóg pragnie ciebie i ci błogosławi!”

27 lutego, z inicjatywy s. Luigii Grassi (wzbudzonej przez mons. Ramazzotti), pierwsze kanosjanki wyruszają na misję do Hong Kongu. W ten sposób Dom w Pawii stał się miejscem formacji dla misji zagranicznych. S. Luigia pragnęła osobiście wyjechać na misje. Pewnej nocy usłyszała we śnie słowa: “teraz twoja kolej”. Zrozumiała to jako specjalne posłanie od Boga. Czytamy we wspomnieniach o s. Luigii: “Podczas tego bardziej intensywnego okresu życia duchowego, wydawało się jej, że pewnej nocy zobaczyła Jezusa Ukrzyżowanego na ścianie naprzeciw swego łóżka, który znajdował się w stanie ogromnego cierpienia… Usłyszała taki głos: “teraz twoja kolej, teraz twoja kolej”.

S. Luigia pomimo wielkiego pragnienia nigdy nie wyjechała na misje. Jej zadaniem okazało się trwanie na miejscu i przygotowywanie nowych sióstr do zadań misyjnych. Od 1860r. aż do roku swej śmierci zorganizowała 18 misyjnych wypraw. Jej działania misyjne, poza niezwykle gorliwą pracą na rzecz misji, to także katechizowanie dzieci, uczenie głuchoniemych, kształcenie nauczycielek wiejskich…

Na miejscu nadrzędnym stawiała s. Luigia formację wspólnoty.

S. Luigia, zostaje wybrana do ważnej funkcji w Zgromadzeniu, we wspólnocie w Mediolanie, z uwagi na swą gorliwość, przedsiębiorczość i roztropność. Umiera 11.11.1888r.w wieku 77 lat, pozostając do ostatnich dni życia Przełożoną Domu w Pawii. Domem tym zarządzała przez ponad 35 lat, spokojną, lecz gorliwą i niezwyciężoną aktywnością, z dyskrecją i ujmującą uprzejmością, które uczyniły ją lubianą i kochaną w życiu i po śmierci.

Jeden z jej biografów tak napisał: czujne umysł i inteligencja, szczery i otwarty charakter, gorące i pełne troskliwości serce, mężna dusza, obdarzona poczuciem sprawiedliwości, roztropnością mocną wiarą, nadzieją i cnotą miłości. Z jej mocnej wiary wynikały: wytrwałość w przeciwnościach, wyrozumiałość wobec ludzkich słabości, szacunek i miłość do natury, słuszna bojaźń Boża, która sprawiała, iż s. Luigia unikała wszelkiej sytuacji niejasnej; wielkie zawierzenie Bogu “Pan jest niezwykle dobry, zawsze będę Mu ufać”. Była odważna w podejmowaniu wielkich dzieł, ponieważ jej wzrok był zwrócony ku Bogu. Mówiła: “Pan zawsze mi towarzyszy swą łaską, zawsze mnie miłował i ja też Go kochałam”. Kochała Boga z entuzjazmem, gorliwie i z czułością. Kochała swoje współsiostry mądrze, wymagając, ale jednocześnie dodając odwagi; “nie poddawajcie się smutkowi!… Błogosławione jesteście wy, młode: odwagi, odwagi!”. Często pocieszała. Z upływem swych lat stała się bardzo tolerancyjna i częściej okazywała czułość. Wyróżniała ją też ogromna cierpliwość wobec wielu przeciwności, jak również i w znoszeniu trudnych charakterów. Potrafiła ufnie czekać, patrzeć na innych i rozumieć z miłością.

Jej szczególnym powołaniem była misja rozpowszechnienia Zgromadzenia aż po dalekie lądy. Miała jednak czas i uwagę dla tych, którzy byli najbliżej: w Pawii wiele chłopców i dziewcząt poznało jej serce troskliwe serce matki. Dobro, jakie Luigia włożyła w edukację młodych chłopców i dziewcząt, przyczyniło się do tego, “by byli oni zdolni do uczciwej pracy, dobrze wynagrodzonej i aby dzięki temu mogli kochać szkołę, w której znaleźli chleb powszedni i pokarm duchowy”.

Od 1860r. do 1936r. z Pawii wyjechało na misje 258 kanosjańskich misjonarek.