Mówiłam wam wiele razy, że nasze Zgromadzenie zostało założone wyłącznie dla służby ubogim. Dlatego im uboższe są dziewczęta, tym bardziej są naszymi gospodyniami, dlatego bądźmy dla nich dobre i traktujmy je z miłością.

st. Magdalena di Canossa
Zgromadzenie
Św. Magdalena di Canossa (1774-1835) Założycielka Zgromadzenia Córek Miłości Służebnic Ubogich, Kanosjanek. Magdalena przychodzi na świat 1.03.1774 r. w Weronie, we wspaniałym pałacu Sanmicheli, w rodzinie markiza Ottavio i hrabiny Teresy Szluga. Na fasadzie pałacu znajduje się napis "synowie synów i ich potomkowie będą tu zamieszkiwać na wieki".
Więcej
My, Córki Miłości, Służebnice ubogich, zwane popularnie: siostry kanosjanki, podobnie jak nasza Założycielka, św. Magdalena di Canossa, jesteśmy powołane i napełnione charyzmatem kontemplowania Chrystusa Ukrzyżowanego i przekazywania Jego miłości wszystkim ludziom wszystkich narodów, z pomocą każdej kultury, mając na uwadze jedynie chwałę Bożą oraz zbawienie dusz. (por. Reguła życia n.6, 9)
Więcej
Historia... Dwa wieki historii 1808-2008 Urodzona w Weronie 1 marca 1774 r., w zamożnym i szlacheckim rodzie "di Canossa", Magdalena była trzecim dzieckiem z sześciorga. Już jako dziecko czuła pragnienie poświęcenia się Bogu, które poprzez ciężkie doświadczenia życiowe (śmierć ojca, drugie małżeństwo matki, choroba, niezrozumienie) nabierało formy i dojrzewało coraz bardziej.
Więcej
Nasze posługi miłości Wierne apostolskiemu projektowi naszej Założycielki, włączone w Kościół lokalny, poświęcamy się braciom najbardziej potrzebującym wychowania, ewangelizacji i opieki w chorobie, poprzez "posługi miłości", które św. Magdalena di Canossa nazwała "nieustannymi i ciągłymi".
Więcej
Św. Magdalena di Canossa   Świętą najbliżej związaną z naszym zakonem jest Św. Magdalena di Canossa o której biografii można poczytać w zakładce założycielka. Warto również zapoznać się z ... :
Więcej
Do Św. Bakhity: Modlitwa I Boże, Ojcze miłosierdzia, który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę jako siostrę uniwersalną, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości, obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości, według wskazań Ewangelii i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających jej wstawiennictwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa II Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich, który powołujesz mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności, rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości, jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę, abyśmy wierni Twoim przykazaniom, służyli Tobie z tą samą czystością serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do św. Magdaleny Boże, Ojcze dobroci, który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość, wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa jako służebnicę ubogich; spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko i służyli ubogim oraz maluczkim w duchu miłości i pokory. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Św. Magdaleno di Canossa, módl się za nami. Do Maryi - Matki Bożej Bolesnej Ojcze, który zechciałeś, by Najświętsza Maryja stała u stóp krzyża, zjednoczona z ofiarą Twego Syna, przez Jej wstawiennictwo spraw, byśmy nosili w sobie odbicie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i byśmy się obdarzali niestrudzona miłością dla dobra braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, Matko miłości, stojąca pod krzyżem, módl się za nami. Modlitwy po włosku Preghiera a s. Bakhita Modlitwa I O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volonta di credere ed amare secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi. Modlitwa II O Dio, nostro Padre, libertà degli oppressi e Consolatore dei poveri, che chiami uomini e donne da ogni popolo e nazione a sperimantare la beatitudine della libertà e della fede, accendi nei Tuoi figli il desiderio di santità di cui hai colmato santa Giuseppina Bakhita, vergine, perché, fedeli ai Tuoi comandamenti, Ti serviamo con la stessa purezza di cuore. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Preghiera a s. Maddalena di Canossa O Dio, Padre di bonta che hai voluto manifestare agli umili e ai fanciulli il Tuo amore, suscitando nella Chiesa Santa Maddalena di Canossa come serva dei poveri, concedi a noi di cercare Te sopra ogni cosa e di servire i poveri e i piccoli in spirito di carità e umiltà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Maddalena di Canossa, prega per noi. Alla Madonna Addolorata O Padre, che hai voluto Maria Santissima ai piedi della Croce, unita al sacrificio del Tuo Figlio, per Sua intercessione fà che portiamo in noi l’impronta del Cristo Crocifisso e Risorto e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. per Cristo, nostro Signore. Maria Madre della Carità sotto la Croce (oppure:Vergine Addolorata), prega per noi.
Więcej
Papieskie intencje misyjne na 2017 rok Styczeń Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości. Luty Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie. Marzec Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną. Kwiecień Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym. Maj Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego. Czerwiec Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar. Lipiec Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego. Sierpień Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia. Wrzesień Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania świadectwa miłosierdzia. Październik Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego. Listopad Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii. Grudzień Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
Więcej
Nasza misja szerzenia Miłości jak "ogień" rozprzestrzenia się na cały świat... Obecne jesteśmy na różnych kontynentach, w następujących krajach, w: Ameryce: Argentyna, Brazylia, Kanada, Meksyk, Paragwaj, USA Afryce: Angola, Egipt, Kenia, Kongo, Malawi, San Tome', Sudan, Tanzania, Togo, Uganda Azji: Chiny, Japonia, Indie, Makao, Birma, Filipiny, Honk Kong, Indonezja, Malezja, Singapur, Timor Wschodni Oceanii: Australia, Papua Nowa Gwinea Europie: Albania, Francja, Polska, Portugalia, Ukraina, Włochy  
Więcej