Powtórzę waszej Eminencji to, o czym zapewniłam naszego Ojca Świętego, świętej i zawsze chwalebnej pamięci Piusa VII, odnośnie tych Reguł: jeśliby je wszystkie odwołał od pierwszego do ostatniego słowa, byłabym najszczęśliwsza pragnąc - jak i teraz pragnę - być nie tylko posłuszną we wszystkim, lecz nawet nie uczynić kroku, jeśli nie jest to zgodne z wolą, a nawet z upodobaniem najwyższego Wikariusza Jezusa Chrystusa.

st. Magdalena di Canossa
Istitute
Saint Magdalene of Canossa (1774-1835) Foundress of Dauhters of Love, Servants of the Poor, Canossians   SAD CHILDHOOD The Marchioness Magdalene Gabriella of Canossa was born in the evening of March 1, 1774, in Verona, the beautiful city of the Scaligeri family. She was the third child of the Marquis Ottavio and his twenty year old wife, Countess Teresa Szluha. Her birth was no mment of joy for her parents, but a bitter dissapointment. They had been expected the son. The baby was baptised the next day in the parish of San Lorenzo.
Więcej
My, Córki Miłości, Służebnice ubogich, zwane popularnie: siostry kanosjanki, podobnie jak nasza Założycielka, św. Magdalena di Canossa, jesteśmy powołane i napełnione charyzmatem kontemplowania Chrystusa Ukrzyżowanego i przekazywania Jego miłości wszystkim ludziom wszystkich narodów, z pomocą każdej kultury, mając na uwadze jedynie chwałę Bożą oraz zbawienie dusz. (por. Reguła życia n.6, 9)
Więcej
Historia... Dwa wieki historii 1808-2008 Urodzona w Weronie 1 marca 1774 r., w zamożnym i szlacheckim rodzie "di Canossa", Magdalena była trzecim dzieckiem z sześciorga. Już jako dziecko czuła pragnienie poświęcenia się Bogu, które poprzez ciężkie doświadczenia życiowe (śmierć ojca, drugie małżeństwo matki, choroba, niezrozumienie) nabierało formy i dojrzewało coraz bardziej.
Więcej
Nasze posługi miłości Wierne apostolskiemu projektowi naszej Założycielki, włączone w Kościół lokalny, poświęcamy się braciom najbardziej potrzebującym wychowania, ewangelizacji i opieki w chorobie, poprzez "posługi miłości", które św. Magdalena di Canossa nazwała "nieustannymi i ciągłymi".
Więcej
Św. Magdalena di Canossa   Świętą najbliżej związaną z naszym zakonem jest Św. Magdalena di Canossa o której biografii można poczytać w zakładce założycielka. Warto również zapoznać się z ... :
Więcej
To saint Bakhita: Prayer I God, Father of mercy, who gave us saint Josephine Bakhita like universal sister, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości, obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości, według wskazań Ewangelii i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających jej wstawiennictwa. For Christ our Lord. Amen. Prayer II Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich, który powołujesz mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności, rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości, jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę, abyśmy wierni Twoim przykazaniom, służyli Tobie z tą samą czystością serca. For Christ our Lord. Amen. Prayer to saint Magdalene God, Father of goodness, który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość, wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa jako służebnicę ubogich; spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko i służyli ubogim oraz maluczkim w duchu miłości i pokory. For Christ our Lord. Amen. Saint Magdalene di Canossa, pray for us. To Holy Mary - Mather of Sorrows Father, który zechciałeś, by Najświętsza Maryja stała u stóp krzyża, zjednoczona z ofiarą Twego Syna, przez Jej wstawiennictwo spraw, byśmy nosili w sobie odbicie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i byśmy się obdarzali niestrudzona miłością dla dobra braci. For Christ our Lord. Amen. Maryjo, Matko miłości, stojąca pod krzyżem, módl się za nami.  
Więcej
Papieskie intencje misyjne na 2017 rok Styczeń Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości. Luty Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie. Marzec Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną. Kwiecień Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym. Maj Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego. Czerwiec Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar. Lipiec Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego. Sierpień Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia. Wrzesień Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania świadectwa miłosierdzia. Październik Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego. Listopad Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii. Grudzień Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
Więcej
Nasza misja szerzenia Miłości jak "ogień" rozprzestrzenia się na cały świat... Obecne jesteśmy na różnych kontynentach, w następujących krajach, w: Ameryce: Argentyna, Brazylia, Kanada, Meksyk, Paragwaj, USA Afryce: Angola, Egipt, Kenia, Kongo, Malawi, San Tome', Sudan, Tanzania, Togo, Uganda Azji: Chiny, Japonia, Indie, Makao, Birma, Filipiny, Honk Kong, Indonezja, Malezja, Singapur, Timor Wschodni Oceanii: Australia, Papua Nowa Gwinea Europie: Albania, Francja, Polska, Portugalia, Ukraina, Włochy  
Więcej