Nie myśl, że Pan jest taki jak my, którzy odmierzamy ludzkie słabości zbyt wyczuloną wagą wobec doznanych krzywd. Bóg jest bogaty i z przepychem obdarza nas swoim Miłosierdziem.

st. Magdalena di Canossa
Daughters of Charity Canossian Sisters

This website is exactly about us… kanosjanki.org.pl/en