Chciałabym mieć ducha Serafina, by móc mówić godniej o Ustanowieniu Czcigodnego Sakramentu.

św. Magdalena di Canossa
22/05/17
Kraków

Pienińska 4 102

30-408 Kraków

woj. małopolskie