Milczenie jest nie tylko stróżem Reguł, lecz także tym, co strzeże praktykowania tych cnót, które stanowią ducha Zgromadzenia.

św. Magdalena di Canossa
22/05/17
Gosławice

Pienińska 4 102

30-408 Kraków

woj. małopolskie