Pamiętajcie, że łaska zbierania owoców z nauczania katechizmu chrześcijańskiego złączona jest z przestrzeganiem i wiernością Regułom. A od wierności Regułom będzie zależał owoc pracy dla bliźnich.

st. Magdalena di Canossa
Catechesis

Magdalene opened the schools in which she started to educate girls and everybody who could not have partecipate in non tipe of education.

She engaged herself in curing sicks in the hospital. She opened the school to educate the future teachers for the villages.

She guided and organized spiritual retreat for women from the nobile families to let them deepen spiritual live end engaged them in apostolic activity for needy.