Chciałabym mieć ducha Serafina, by móc mówić godniej o Ustanowieniu Czcigodnego Sakramentu.

st. Magdalena di Canossa
Human Traffic

eng