kanosjanki

Miłując Boga, miłujcie, drogie Siostry, także wasze Reguły, jakimi Bóg was otacza, żeby was broniły. Podporządkujcie się im dla waszego uświęcenia.

św. Magdalena di Canossa
INSPICE ET FAC

Читаючи у книжці  w książeczce medytację nad wersetem: < INSPICE ET FAC SECUNDUM EXEMPLAR> Маглалена наповнілася   відчуттям так силним, котре тривало декіока днів:  відчквала себе покликана до нaслідування Рoзпятого.   Для встановлення Правил Дочок Милосердя вона

 

postanowiła wzorować się na cnotach Ukrzyżowanego. (MdC “Pamiętniki”)