kanosjanki

Pamiętajcie, że potrzeba więcej rozsądku niż pokory, w poznaniu tego, kim się jest. By stać się pokornym potrzeba prawdziwie cierpieć z cierpliwością, będąc uważanymi za ubogie, ignorantki i niedoskonałe, jakimi jesteśmy.

św. Magdalena di Canossa
Увага

PILNE

РОЗАРІЙ ДО ГРАНИЦ НЕБА  – 1 – 8 листопада

Miejsce – wszędzie, w całej Polsce i na świecie

Dlaczego – chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wpłać do nieba o wybaczenie.
chcemy stanąć w obronie życia

Kto – absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.

Jak – Twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj.

Więcej na http://www.rozaniecdogranic.pl

Maryjo Królowo Polski i Świata – módl się za nami!

BĄDŹMY RAZEM poprzez modlitwę do naszego Ojca niebieskiego, który pragnie nas wszystkich uratować od zła.