kanosjanki

Miłując Boga, miłujcie, drogie Siostry, także wasze Reguły, jakimi Bóg was otacza, żeby was broniły. Podporządkujcie się im dla waszego uświęcenia.

św. Magdalena di Canossa
Увага

PILNE

РОЗАРІЙ ДО ГРАНИЦ НЕБА  – 1 – 8 листопада

Miejsce – wszędzie, w całej Polsce i na świecie

Dlaczego – chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wpłać do nieba o wybaczenie.
chcemy stanąć w obronie życia

Kto – absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.

Jak – Twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj.

Więcej na http://www.rozaniecdogranic.pl

Maryjo Królowo Polski i Świata – módl się za nami!

BĄDŹMY RAZEM poprzez modlitwę do naszego Ojca niebieskiego, który pragnie nas wszystkich uratować od zła.