Przypominam wam o szczególnej chwale obiecanej w Raju tym, którzy poświęcą się, by dać ogładę niewykształconym, nieświadomym. Tacy rozbłysną jak gwiazdy w życiu wiecznym.

św. Magdalena di Canossa
Za wstawiennictwem świętej Magdaleny di Canossa

   Za wstawiennictwem świętej Magdaleny di Canossa

      Ojcze nasz niebieski, który w niebie koronujesz zasługi wiernie Tobie służących na ziemi, okaż nam koronę,
której udzieliłeś Magdalenie di Canossa, wysłuchując za jej wstawiennictwem naszej pokornej modlitwy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego a nasz Panie, który obiecałeś radość nieba tym, którzy Ci będą służyć
w Twych najmniejszych braciach. Zechciej udzielić nam łaski, o którą Ciebie prosimy poprzez wstawiennictwo tej,
która całe swe życie angażowała się w służeniu braciom, a członkinie swego charytatywnego Zgromadzenia
z upodobaniem nazywała Służebnicami Ubogich.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Duchu Święty, niewypowiedziana miłości Ojca i Syna, czyniący cuda łaski, przez tę żarliwą miłość, jaką wlałeś
w serce Twej  wielkodusznej uczennicy, Magdaleny di Canossa, pomnóż w nas za jej wstawiennictwem Twoje łaski
i udziel nam tego, o co Cię prosimy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Najświętsza Maryjo, Matko Bolesna, której Magdalena di Canossa pokornie oddała swoje Zgromadzenie, wyproś nam ducha wiary, nadziei i miłości, którym była ożywiona Twoja służebnica, teraz, z Bożej dobroci, Twoja towarzyszka w niebie, i spraw, aby nasze pokorne błagania zostały przez Pana Boga dobrotliwie przyjęte.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.