glowa (39K)
Myśl św. Magdaleny na dzisiejszy dzień:
Założycielka
Jej pasją jest bycie blisko każdej osoby, aby wspólnie z nią odkrywać i doświadczać troski, jaką Bóg żywi wobec każdego człowieka oraz głosić Go wszystkim jako dobrego Ojca.

Jej geniuszem jest zaangażowanie każdej możliwej energii w projekt, w który sama osobiście i całkowicie się angażuje, dla urzeczywistniania Królestwa Bożego

Jej gorącym pragnieniem jest promowanie rozwoju ludzkiego szczególnie najuboższych: wychowywanie, ewangelizowanie, towarzyszenie w chorobie...

Jej celem jest dotarcie nawet na krańce świata, by Jezus został poznany i umiłowany:"Chciałabym stać się prochem, chciałabym umrzeć wiele razy, by tylko ludzie miłowali Boga" M.dC.

Powrót