glowa (39K)
Myśl św. Magdaleny na dzisiejszy dzień:
INSPICE ET FAC SECUNDUM EXEMPLAR
Czytając w książeczce medytację nad wersetem: < INSPICE ET FAC SECUNDUM EXEMPLAR> napełniła się intensywnym odczuciem tak silnym, że trwało ono kilka dni: czuła się wezwana do naśladowania Ukrzyżowanego. Dla ustanowienia Reguł Córek Miłości postanowiła wzorować się na cnotach Ukrzyżowanego. (MdC "Pamiętniki")

Powrót