glowa (39K)
Myśl św. Magdaleny na dzisiejszy dzień:
Formacja
W naszej posłudze miłości staramy się prowadzić młodzież do wyboru życia odpowiadającego planowi Bożemu. (Reguła Życia 63)

1. Postulat. W tym okresie kandydatka jest wspomagana w coraz lepszym poznawaniu samej siebie i własnego powołania oraz w drodze do dojrzewania na poziomie ludzkim i na płaszczyźnie wiary, co czyni ją zdolną do dokonania wolnego i świadomego wyboru. (Reguła życia 64)


2. Nowicjat. W tym czasie nowicjuszka zostaje wprowadzona w głęboką i żywą znajomość Chrystusa i Jego Stopniowo uczy się stopniowego kształtowania swych postaw, zwłaszcza miłości i pokory, na drodze solidnej, ofiarnej ascezy, poprzez praktykę rad ewangelicznych, w naśladowaniu Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego aż do śmierci. Stopniowo harmonizuje osobiste poszukiwanie Boga z posługiwaniem apostolskim. (Reguła życia 65)


3. Profesja zakonna. Poprzez nią siostra poświęca się Bogu, składając publicznie ślub życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie z naszą Regułą Życia. (Reguła Życia 68)
4. Juniorat. Stanowi okres profesji czasowej, w którym siostra jest wezwana do pogłębienia i integracji przyjętych wartości oraz do przygotowania się do profesji wieczystej. Siostra po ślubach czasowych zostaje włączona do apostolskiej wspólnoty formacyjnej, która zapewni jej odpowiednie warunki wzrostu. (Reguła życia 70) 5. Profesja wieczysta. Poprzez profesję wieczystą, siostra na zawsze poświęca swoje życie służbie Bogu i Kościołowi w naszym Zgromadzeniu, dążąc ustawicznie i z pogodą ducha ku pełni miłości. (Reguła życia 71)

więcej...