glowa (39K)
Myśl św. Magdaleny na dzisiejszy dzień:
Posługi - formacja osób świeckich

5 (9K) Dla rozszerzania Bożej chwały formujemy świeckich, powołanych przez Boga według Jego planu do poświęcenia się apostolstwu zwłaszcza na polu wychowania, katechezy i działalności charytatywnej, aby stali się przewodnikami i animatorami w lokalnych wspólnotach kościelnych.
Powrót