glowa (39K)
Myśl św. Magdaleny na dzisiejszy dzień:
Charyzmat

Imię, jakie nosimy: Córki Miłości, Służebnice Ubogich, wskazuje na dwa aspekty przykazania miłości, do jakiego jesteśmy wezwane. Bóg jest miłością i jesteśmy mu winne synowską i głęboką miłość, w bezwarunkowym poddaniu się Jego woli. Poświęcamy się zatem służbie naszym braciom i siostrom potrzebującym, ukazując im, poprzez posługi Miłości, tę samą miłość, jaką nas Bóg umiłował.

Czcimy Maryję, Matkę Jezusa, jako Matkę Miłości stojącą pod Krzyżem. Ona jest dla nas wzorem wiary i całkowitej wierności Bogu, naszą towarzyszką w życiowej pielgrzymce. Do Niej, wzoru wiary i pokornej miłości, zwracamy się z dziecięcym przywiązaniem, prosząc przez Jej wstawiennictwo o łaskę nieustannej uległości Duchowi Świętemu oraz o wierność charyzmatowi miłości aż do końca (Reguła Życia 10)

Podobnie jak Maryja, Matka Miłości u stóp Krzyża, stajemy się tym, co kontemplujemy. Uczymy się od niej pozostawać wiernymi MIŁOŚCI, aby dawać ŻYCIE

Święta Matka Założycielka zachęcała nas słowem i przykładem do miłowania Matki Bożej Bolesnej, do czego jesteśmy zobowiązane z racji sprawiedliwości prawdy i wdzięczności, dlatego czcimy tę naszą jedyną Matkę jako "MATKĘ MIŁOŚCI stojącą pod KRZYŻEM".

...wobec Matki Najświętszej zawsze żywiłam największe uczucia oraz nabożeństwo. (Mdc, Pamiętniki, II,11 ).
"Maryja Dziewica Bolesna, ustanowiona Matką Miłości pod Krzyżem...
Proszę was wszystkie, abyście zawsze uważały ją za waszą jedyną Matkę".
M.d.C.


Wielu mężczyzn i kobiet w różnych krajach świata i z różnych środowisk odkryło w Magdalenie taki sam dar Ducha, żywo odczuwany w głębi ich jestestwa. Zechcieli odpowiedzieć na ten dar, angażując wszystkie własne siły, swą niepowtarzalność i dzieląc się z innymi bogactwem swoich kultur....powrót