glowa (39K)
Myśl św. Magdaleny na dzisiejszy dzień:
Charyzmat
My, Córki Miłości, Służebnice ubogich, zwane popularnie: siostry kanosjanki, podobnie jak nasza Założycielka, św. Magdalena di Canossa, jesteśmy powołane i napełnione charyzmatem kontemplowania Chrystusa Ukrzyżowanego i przekazywania Jego miłości wszystkim ludziom wszystkich narodów, z pomocą każdej kultury, mając na uwadze jedynie chwałę Bożą oraz zbawienie dusz. (por. Reguła życia n.6, 9)

Nasza Założycielka, Magdalena di Canossa, osobiście doświadczyła bezgranicznej miłości Boga, który objawił siebie najpełniej w całkowitej ofierze miłości swego Syna Ukrzyżowanego.

n4 (15K)

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY, kontemplowany w swej szczególnej miłości do Ojca i wszystkich ludzi, jest naszym Wzorem i Fundamentem, na którym budujemy, i który nas uzdalnia do tej samej miłości ku Bogu i bliźnim.

Otrzymawszy od Magdaleny di Canossa wskazanie, by się wpatrywać we Wzór dany nam w Ukrzyżowanym INSPICE ET FAC SECUNDUM EXEMPLAR, uważnie kontemplujemy Jego miłość wyrażoną na krzyżu. W konsekwencji, każdego dnia uczymy się "umierania dla samych siebie", by się odrodzić jako nowe stworzenie. Realizuje się to jako stopniowy proces, poprzez który we wszystkich aspektach naszego życia możemy przyjąć FORMĘ JEZUSA, który "umiłowawszy swoich do końca ich umiłował" (J 13, 1).

Podobnie jak nasza Założycielka, stawiamy Królestwo Boże ponad ludzkie interesy, stając się współczującymi dla innych poprzez specyficzne posługi Miłości: edukację, ewangelizację i duszpasterstwo chorych. Ponadto poprzez rekolekcje duchowne, a także formację osób świeckich do misji, staramy się pomnażać liczbę 'apostołów' w Kościele lokalnym. (Reguła życia n.3)

Palące pragnienie działania, by "dać poznać Jezusa", by mógł On być zrozumiany, zaakceptowany i umiłowany, jest źródłem naszego życia. Jest to naszą misją, a wyraża się ona w pełnej oddania posłudze, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, wszystkim ludziom, szczególnie najuboższym: w stylu pokory, prostoty i wdzięczności.

więcej...